Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

USA: INDUSTRI-PMI (DEF) SJÖNK TILL 58,4 I OKTOBER – MARKIT (NY)

(Tillägg: från stycke tre)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Markits inköpschefsindex för industrin i USA sjönk till definitiva 58,4 i augusti, jämfört med 60,7 föregående månad.

Preliminärt rapporterades 59,2, vilket var förväntan även för det definitiva utfallet, enligt Trading Economics.

"Uppsvinget bromsade in till det mjukaste hittills under 2021", anger Markit angående amerikansk industris utveckling.

Det noteras att utbudstillväxten avtog ytterligare under månaden till följd av materialbrist men att tillväxten i nya order fortsatt var stark.

"Brist på komponenter begränsade produktionstillväxten till den lägsta sedan juli i fjol", lägger Markit-ekonomen Chris Williamson till i en kommentar.

Trots att bristen på insatsvaror och bekymmer med att finna arbetskraft fått ned produktionstillväxten under genomsnittet före pandemin ligger efterfrågan, utifrån tillväxt av nya order, fortsatt klart över trend.

"Produktionsbortfallet relativt efterfrågan var huvudfaktorn bakom att industriföretagens försäljningspriser lyfte rekordmycket vilket indikerar att inflationstrycket fortsätter att byggas upp och i närtid inte ser ut att avta i någon större grad", fortsätter Chris Williamson.
Författare Direkt-SE