Du är här

2018-07-13

Vacse AB (publ): Halvårsrapport Vacse AB (publ) januari - juni 2018

I utdrag:
- Hyresintäkterna uppgick till 163,5 mkr (173,6), en minskning med 5,8
procent till följd av en avyttring under 2017

- Driftsöverskottet uppgick till 136,2 mkr (149,5) vilket är en
minskning med 8,9 procent

- Förvaltningsresultatet uppgick till 51,8 mkr (61,4), en minskning
med 15,6 procent

- Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till
95,7 mkr (105,3), en minskning med 9,1 procent

- Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med
-2,4 mkr (14,2)

- Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 46,8 mkr
(82,1) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 89,0 mkr (159,2)
- Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 527,8 mkr (4
915,0) vid periodens utgång

- Under perioden har bolaget Vacse Karlstad AB förvärvats med ett
underliggande fastighetsvärde om 250 mkr

- Under perioden har Vacse emitterat Gröna obligationer till ett värde
av 500 mkr under sitt MTN-program

- Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den
genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,7 år (11,7)

- I maj tecknades avtal om förvärv av ett kontorsprojekt i Jönköping.
Hyresgäster kommer att vara Jordbruksverket och Skogsstyrelsen och
tillträde är beräknat till kvartal 1 2021

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående
år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vacse-ab--publ-/r/halvarsrapport-vacse-ab--pub...
http://mb.cision.com/Main/10372/2574367/877596.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.