Du är här

2017-05-29

Vadsbo SwitchTech: Kommuniké från årsstämman i Vadsbo SwitchTech Group AB

Den 18 maj höll Vadsbo SwitchTech Group sin årsstämma och nedan följer
en kort resumé kring de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen
och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning.
Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en
ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören för verksamhetsåret 2016-01-01 till
2016-12-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 5 ledamöter utan några
suppleanter. Följande personer valdes av stämman till styrelse:

- Göran Nordlund-Omval

- Martin Larsson-Omval

- Kristian Larsson-Omval

- Ankie Hvittfeldt-Omval

- Carl Schneider-Omval

Stämman beslutade även att välja Grant Thornton Sweden AB som
revisionsbolag med huvudansvarig revisor Zlatan Mitrovic.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera

upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med
företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, med
frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
högst 400 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Vadsbo
Transformatorer AB som berättigar till teckning av högst 400 000
aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Vadsbo Transformatorer
AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vid frågor, vänligen kontakta

Mikael Pettersson, VD E-post:

mikael.pettersson@vadsboswitchtech.se Telefon: 0766-773888

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vadsbo-switchtech/r/kommunike-fran-arsstamman-...
http://mb.cision.com/Main/14118/2275073/680589.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.