Du är här

2017-12-22

Valutan som krockkudde

wysiwyg_image

Det är intressant att studera hur den inhemska valutan kan dämpa välmående ekonomiers uppåtgående tillväxttakt men också hur den kan agera krockkudde för länder vars ekonomi fått sig en törn.

När Donald Trump blev vald president troddes det leda till såväl tillväxt och inflation i och med hans föreslagna ekonomiska planer. Det fick till konsekvens att den amerikanska dollarn stärktes kraftigt gentemot de flesta andra valutor globalt. Dollarapprecieringen blev sedermera något som hämmade amerikanska exportbolag på grund av en svagare inhemsk konkurrenskraft då varor tillverkade I USA blev dyrare utomlands och möjliggjorde för utländska konkurrenter att öka sin försäljning och ta marknadsandelar.

Valutor kan dämpa välmående ekonomiers uppåtgående tillväxttakt men kan också agera krockkudde för svagare ekonomier. Exemplen kan göras många.

Det land som såg ut att drabbas hårdast av Donald Trump som president, Mexiko, har upplevt rejäl ekonomisk turbulens sedan presidentvalet avgjordes drygt ett år tillbaka. Men efter detta har faktiskt en hel del positiv ekonomisk data presenterats. Detta tack vare den kraftigt försvagade mexikanska peson, vilket lett till handelsöverskott då efterfrågan från utlandet på inhemskt producerade varor stigit. Något som ironiskt nog varit något Trump velat förhindra. Det här har lett till en förbättrad handelsbalans för Mexiko, något som kan väntas fortsätta om frihandelsavtalet NAFTA skulle ändras (som i grunden är direkt skadligt för mexikansk ekonomi), vilket skulle försvaga peson ytterligare.

På liknande sätt har den kinesiska valutan, yuanen, fallit till den lägsta nivån gentemot dollarn på nästan ett decennium. En situation som exempelvis ger incitament för amerikanska fabriksägare att fortsätta ha fabrikerna i Kina i stället för att ta en del av tillverkningen tillbaka till USA. Det gör också kinesisk export attraktivare såväl i USA som globalt då amerikansk tillverkningsindustri kommer ha svårt att priskonkurrera med de kinesiska bolagen.

Vi såg samma sak i Storbritannien i och med Brexit-omröstningen där pundet försvagades kraftigt och hur sedermera storbolagsindex, FTSE 100, nådde nya höjder med exportbolagen i spetsen.

Ryssland är ett annat exempel. I spåren av fallande oljepriser och sanktioner från omvärlden efter annekteringen av Krim gick rysk ekonomi in i en recession och den ryska rubeln tappade kraftigt i värde. Men tack vare en lågt värderad inhemsk valuta och med stöd av en återhämtning i oljepriserna har ryska börsen presterat fantastiskt väl och Rysslandsfonder är upp omkring 50 procent sedan början i januari 2016.

Blickar vi tillbaka till finanskrisen och jämför Sverige med vårt grannland Finland och hur mycket snabbare svensk ekonomi återhämtade sig ser vi samma sak där. Den svenska kronan agerade krockkudde åt svensk ekonomi som relativt snabbt kom på fötter jämfört med den finska. Euron gav inte den finska ekonomin den konkurrensfördel som en svag valuta medför.

För alla ovan nämnda exempel är det givetvis fler faktorer som spelat in, de olika kriserna har varit av olika karaktär och alla länder har haft vitt skilda förutsättningar, men den gemensamma nämnaren är trots allt den positiva aspekten av en svag inhemsk valuta.

För investerare kan valutarörelser därför vara en viktig faktor att ha i bakhuvudet. I det här fallet kanske främst för den som letar efter ett contrarian-bet (gå emot marknaden) och vågar följa Warren Buffets råd ” Be greedy when others are fearful”. Utan att för den sakens skull fördjupa oss i ämnet investeringsstrategi närmare kan ändå konstateras att den som exempelvis vågade köpa på sig ryska aktier när oljepriset var som lägst för knappt två år sen har överavkastat världsindex med råge. Att exekvera strategin i praktiken är givetvis lättare sagt än gjort. Att dessutom lyckas med tajmingen gör det hela än mer komplext. Recessioner kan dessutom vara långdragna historier och svaga valutor kan i värsta fall leda till en destruktiv inflation vilket måste stävjas med högre räntor för att förhindra kapitalflykt, vilket i sin tur bromsar den ekonomiska återhämtningen ytterligare. Ur ett investerarperspektiv är riskerna med andra ord höga och det är viktigt att komma ihåg att hög risk inte är lika med hög avkastning.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.