Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Vaneo Capital: Kommuniké från ordinarie årsstämma den 8 maj 2019

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA DEN 8 MAJ 2019

Ordinarie årsstämma hölls i Vaneo Capital AB (publ) i bolagets lokal på Kungsgatan 48 i Stockholm, varvid stämman beslutade om följande.
• Att fastställa och godkänna den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
• Att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.
• Att bevilja ansvarsfrihet för bolagets styrelse samt verkställande direktör.
• Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen. Arvode till revisor skall utgå enligt löpande räkning.
• Styrelseledamoten Mats Rundgren har valt att avgå från styrelsen av personliga skäl.
• Till styrelse fram till nästa årsstämma omvaldes Björn Falk, Josef Bari samt att Jan-Olof Bodén valdes in efter styrelsens förslag till ersättare för Mats Rundgren. Till revisor omvaldes Johan Kaijser.
• Styrelsen föredrog förslaget om en fusion mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB. Stämman röstade enhälligt ja till detta. Den 9 maj 2019 hölls ordinarie årsstämma i Vaneo Capital II AB och även här röstades det enhääligt ja till förslaget. Styrelsen samt bolagets revisor jobbar nu med att ta fram en tids- respektive fusionsplan för fusionen.
• Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra en nyemission om maximalt 8 000 000 kronor (800 000 aktier) under tiden fram till nästa årsstämma.

Alla stämmobeslut fattades enhälligt.

Protokoll från årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida www.vaneocapital.com http://www.vaneocapital.com

Stockholm den 10 majl 2019

Styrelsen i Vaneo Capital AB (publ)

Frågor avseende denna stämmokommuniké besvaras av Björn Falk, styrelseordförande på telefon +44 7780 231 231 eller via mail på bjorn.falk@vaneocapital.com mailto:bjorn.falk@vaneocapital.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vaneo Capital Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26126
Vaneo Capital Arsredovisning 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26127

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.