Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

Varbergs Sparbank AB: Varbergs Sparbank AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 januari - juni 2018

Stark inlåningstillväxt i kombination med förmedling av krediter till
Swedbank Hypotek gav mycket stark likviditet

En minskning av kreditriskexponering och medräknande av vinsten för
första halvåert i kapitalbasen ökar en redan god kapitalrelation

Omställning i arbetetssätt ökar tillfälligt personalkostnaderna

Förändrad bedömning av kreditrisk ökar förväntade förluster och
minskar resultatet under perioden

Sammanfattning

Bankens tillväxt har under de senaste åren drivits på av en hög
aktivitet när det gäller nybyggnation av bostäder. Under andra
kvartalet 2018 märks en inbromsning i antalet nya projekt i
verksamhetsområdet. Det innebär bland annat en lägre ökning av
intäkter än väntat men också en högre kapitalrelation. Bankens
prognos är att inbromsningen är av tillfällig karaktär och att den
mycket långvariga trenden om befolkningsökning i verksamhetsområdet
kommer att göra att det ändrar sig inom en relativt snar framtid.

Resultatutvecklingen under kvartalet är på en övergripande nivå
relativt oförändrad jämfört med kvartal ett om utdelningen för i
kvartal ett exkluderas. Tillväxten i bankens balansräkning och
affärsvolym ökar under kvartalet och det är boendefinansering,
inlåning och fondsparande som varit drivande.

Bankens satsningar på digitalisering fortsätter i samarbete med
Swedbank. Vidare utvecklingar av mobilbank och internetbank har skett
under kvartal två och under kvartal tre kommer banken att
implementera ett nytt system för att bättre serva våra kunder oavsett
i vilken kanal de väljer att möta oss. Verktyget skall underlätta för
en kund att påbörja ett ärende eller en fråga i exempelvis
mobilbanken för att sedan färdigställa det tillsammans med
telefonbanken.

Andra kvartalet 2018 har för banken och övriga organisationer i EU
inneburit införandet av en ny reglering av personuppgifter. Vår
affärsmodell bygger på ett högt förtroende bland våra kunder och i
området vi verkar. Det är därför helt självklart att vi alltid
hanterar personuppgifter med stor varsamhet. Banken har arbetat
intensivt under en längre periode med att förbereda införandet av den
nya regleringen och sammantaget har genomförandet varit
framgångsrikt.

På bankens stämma i april valdes en ny styrelseledamot in i bankens
styrelse, Henrik Westergård. Henrik arbetar även som riskchef för
Andra AP-fonden.

En liten minskning av riskvägda tillgångar i kombination med att
banken räknar med första halvårets vinst i kapitalbasen per utgången
av juni leder till en kraftig ökning av kapitalrelationen från 21,51%
vid årsskiftet till 22,79% per halvårsskiftet 2018.

Per Richardsson, Verkställande direktör
Varbergs Sparbank AB (publ)
Besök: Bäckgatan 16-18 , Varberg
Post: Box 74, 432 22 Varberg
Direkt 46 340 666150, Mobil 46 70 816 68 27, Vxl 46 340 666000
per.richardsson@varbergssparbank.se

www.varbergssparbank.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/varbergs-sparbank-ab/r/varbergs-sparbank-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/12704/2597558/896774.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.