Du är här

2013-01-23

Världsekonomi: IMF justerar ned globala BNP-prognoser 2013-2014

(SIX) IMF justerar ned sina tillväxtprognoser för de kommande
åren något i sin senaste World Economic Outlook (WEO). Den
globala tillväxten väntas bli 3,5 procent i år och 4,1 procent
nästa år, vilket är något lägre än de 3,6 procent respektive 4,2
procent som spåddes i oktober.

De ekonomiska förhållandena förbättrades under det tredje
kvartalet förra året och tillväxten tog fart. De finansiella
förhållandena fortsatte att förbättras under det fjärde
kvartalet, men tillgängliga indikatorer antyder att tillväxten
inte accelererade ytterligare.

För de kommande åren har IMF bara gjort smärre justeringar i
sin prognos för USA då de underliggande ekonomiska villkoren
inte har förändrats sedan den förra prognosen i oktober. En
återhämtning på bomarknaderna förbättrar hushållens
balansräkningar och ger stöd till konsumtionen. Prognoserna
bygger på antagandet att den planerade automatiska
finanspolitiska åtstramningen ersätts med mer långsiktiga
budgetåtgärder. Den största risken för USA är en alltför snabb
finanspolitisk åtstramning.

För EMU har utsikterna försämrats sedan förra prognosen.
Justeringen på nationell nivå och det politiska svaret på
EU-nivå har minskat extremriskerna och förbättrat de finansiella
villkoren i periferin. Prognossänkningen förklaras av
fördröjningar i transmissionsmekanism för de förbättrade
finansmarknadsvillkoren och en osäkerhet kring hur den
slutgiltiga lösningen på krisen kommer att se ut. En förbättring
sker dock under 2013 om de planerade åtgärderna fortsätter att
implementeras.

Utvecklingen i eurozonen är fortsatt en stor risk på nedsidan
för den globala ekonomin. En längre tids stagnation i eurozonen
är en risk om reformtakten hålls uppe. Justeringarna i periferin
måste fortsätta och stödjas av kärnan, heter det.

I Japan väntas recessionen bli kortvarig då det
stimulanspaketet ger stöd och de tillfälliga motvindarna avtar.
Den viktigaste prioriteringen framöver är att stötta den nya
inriktningen mot högre tillväxt och inflation genom att anta en
trovärdig konsolideringsplan för statsfinanserna på medellång
sikt och att höja den potentiella tillväxten genom
strukturreformer.

I utvecklingsländerna väntas tillväxten öka under 2013, men
en återgång till de höga tillväxtnivåerna från 2010-2011 ligger
inte i korten. En svag efterfrågan i industriländerna kommer att
tynga ekonomierna liksom sämre terms of trade för
råvaruexportörerna då råvarupriserna väntas bli lägre. Därtill
har utrymmet för ytterligare lättnader minskat, medan olika
flaskhalsar och politisk osäkerhet kvarstår i vissa länder (till
exempel Brasilien och Indien). En prioritering för
utvecklingsländerna generellt är att återställa utrymme för den
ekonomiska politiken.

För att den höga tillväxten i Kina ska kunna bibehållas måste
reformerna mot en mer marknadsorienterat system och en
ombalansering mot mer privatkonsumtion fortsätta, bedömer IMF.

Tabell, Tillväxtprognoser, prognoser från WEO oktober inom
parentes

2012 2013 2014
Världen 3,2 3,5 (3,6) 4,1 (4,2)

Industriländer 1,3 1,4 (1,6) 2,2 (2,3)
USA 2,3 2,0 (2,1) 3,0 (2,9)
EMU -0,4 -0,2 (0,1) 1,0 (1,1)
Tyskland 0,9 0,6 (0,9) 1,4 (1,3)
Frankrike 0,2 0,3 (0,4) 0,9 (1,1)
Italien -2,1 -1,0 (-0,7) 0,5 (0,5)
Spanien -1,4 -1,5 (-1,4) 0,8 (1,0)
Japan 2,0 1,2 (1,2) 0,7 (1,1)
Storbritannien -0,2 1,0 (1,1) 1,9 (2,2)

Utvecklingsländer 5,1 5,5 (5,6) 5,9 (5,9)
Central- & Östeuropa 1,8 2,4 (2,5) 3,1 (3,1)
Ryssland 3,6 3,7 (3,9) 3,8 (3,9)
Kina 7,8 8,2 (8,2) 8,5 (8,5)
Indien 4,5 5,9 (6,0) 6,4 (6,4)
Asean-5* 5,7 5,5 (5,7) 5,7 (5,7)
Brasilien 1,0 3,5 (3,9) 4,0 (4,2)
Mexiko 3,8 3,5 (3,5) 3,5 (3,5)
Mellanöstern & Nordafrika 5,2 3,4 (3,6) 3,8 (3,8)
Afrika söder om Sahara 4,8 5,8 (5,8) 5,7 (5,6)

* Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Thailand och Vietnam

Andreas Johansson
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.