Du är här

2018-08-16

Västsvensk Logistik AB: Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 16
augusti 2018 i Stockholm

Vid stämman fastställdes bolagets och koncernens resultaträkning och
balansräkning för räkenskapsåret 27 oktober 2017 - 30 april 2018.
Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 8 kr och 10 öre
per aktie, dvs. sammanlagt 19 845 000 kr, att betalas ut vid fyra
tillfällen om 2 kr och 10 öre per aktie vid första tillfället, dvs.
sammanlagt 5 145 000 kr och därefter med 2 kr per aktie vid
efterföljande tre utbetalningstillfällen, dvs. sammanlagt 4 900 000
kr per utdelningstillfälle. Avstämningsdagarna är den 20 augusti
2018, den 19 november 2018, den 18 februari 2019 samt den 20 maj
2019. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet
för perioden.

Till styrelseledamöter utsågs Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik,
Stefan Björkqvist och Peter Bredelius (omval av samtliga) samt
Per-Olof Persson som styrelseordförande (omval). Stämman beslutade om
ett styrelsearvode på sammantaget 225 000 kr fördelat enligt
följande: Ordföranden 75 000 kr och övriga tre ledamöter 50 000 kr
vardera.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maarit Nordmark, VD

+46 706 88 63 83

maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

__________________________________________________________________________________

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som
indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i
Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett
helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är
fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB
samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk
Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.
Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight
Stock Market (f.d. Aktietorget).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vastsvensk-logistik-ab/r/kommunike-fran-arssta...
http://mb.cision.com/Main/16748/2594018/892616.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.