Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-19

Vattenfall: Nytt samarbete för smartare användande av elnätet

Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska
kraftnät startar samarbete i det gemensamma EU-projektet CoordiNet.
Syftet är att finna lösningar på den effektbrist som finns på olika
platser i det svenska elnätet.

Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten
hinner byggas ut. Bakom denna förändring ligger nyindustrialisering,
ett historiskt högt bostadsbyggande samt ökad elanvändning för en
fossilfri transportsektor och industri. EU-projektet CoordiNet siktar
på att använda dagens elnät smartare. Totalt omfattas tre länder och
23 aktörer med en budget på totalt 150 miljoner kronor.

Redan i dag finns städer som passerat gränsen för att kunna ansluta
nya industrier eller bostadsområden. Men att öka elnätets kapacitet
tar tid - en ny kraftledning kan exempelvis ta tio år eller mer att
få tillstånd för att bygga. Detta kan bli ett hot mot Sveriges
konkurrenskraft. Dessutom kräver omställningen till förnybar och
väderberoende elproduktion en större flexibilitet. Ibland kommer det
att produceras mycket el, när det blåser och solen skiner - ibland
mindre när förutsättningarna är de motsatta.

- Alla har mycket att vinna på om hushåll och industrier kan använda
el mer flexibelt. CoordiNet syftar till att göra en sådan
flexibilitet möjlig utan att kompromissa med kundens komfort eller
elnätskostnad. Projektet ska ge insikter i en rad tekniska
frågeställningar och undersöka vilka incitament som krävs för att
hushåll och industrier ska bidra med flexibilitet. Vi vill också ta
reda på hur koordineringen mellan de olika aktörerna i elnäten
behöver förbättras och digitaliseras, berättar Annika Viklund, VD för
Vattenfall Eldistribution AB.

Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för effektivare
användning av elnätet kommer att genomföras på fyra områden i
Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län.
Förutsättningarna och problemen på dessa platser är helt olika.

- Det är kunder i dessa områden som kommer kunna delta i projektet.
Det kan handla om en datahall eller snabbladdare som tidvis kan sänka
sitt effektbehov. Det kan också handla om att låta värmepump och
varmvattenberedare arbeta lite mer eller mindre under vissa kortare
perioder, utan att påverka kundens komfort, kommenterar Johan
Mörnstam, VD för E.ON Energidistribution AB.

- Det här är inte hela lösningen på att det saknas kapacitet i
elnäten, men det har potential att bli en viktig dellösning för att
få ett smartare elsystem, och där lösningen inte alltid behöver vara
att bygga nya ledningar. Konceptet kan även vara ett sätt bidra till
att minska den framtida utmaningen med den ökande risken för
effektbrist, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska
kraftnät.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Björnér, Vattenfall Eldistribution AB, 073-054 82 29,
mikael.bjorner@vattenfall.com

Maria Örtenholm, Svenska kraftnät, 010-475 80 10, press@svk.se

Johan Aspegren, E.ON Energidistribution AB, 070-655 58 75,
johan.aspegren@eon.com

Projektet CoordiNet samlar flera viktiga aktörer
Projektet CoordiNet startar den 1 januari 2019 och pågår fram till år
2022.

Förutom Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska
kraftnät deltar följande företag och organisationer som svenska
partners:

Energiforsk
Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och
samordnar energiforskning genom samarbete och dialog, så att ny
kunskap skapar värde för kunder och samhället i stort.
www.energiforsk.se

Expektra AB
Expektra AB är ett innovativt IT bolag som utvecklar lösningar för att
optimera elsystemet med hjälp av hög grad av automation och
artificiell intelligens. www.expektra.se

Uppsala kommun
Uppsala är ett av de fyra demonstrationsområdena i Sverige. Kommunen
utsågs nyligen till Klimatstad 2018 i Världsnaturfonden WWF:s
stadsutmaning One Planet City Challenge. www.uppsala.se

Fler aktörer kommer att delta i projektet, bland annat lokalnäten
Gotlands Elnät www.gotlandsenergi.se, Upplands Energi
www.upplandsenergi.se och de företag och hushåll som deltar på
marknadsplattformen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vattenfall/r/nytt-samarbete-for-smartare-anvan...
http://mb.cision.com/Main/865/2621089/911268.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.