Du är här

2018-08-21

VBG Group: Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018:

· Koncernens omsättning ökade med 19,8 procent till 931,2 MSEK
(777,2).

· Rörelseresultatet ökade till 117,3 MSEK (98,5) med marginalen 12,6
procent (12,7).

· Resultatet efter finansiella poster blev 105,6 MSEK (93,6) med
vinstmarginalen 11,3 procent (12,0).

· Koncernens resultat efter skatt blev 77,8 MSEK (70,1).
· Vinst per aktie* uppgick till 3,11 SEK (2,80).
Första halvåret 2018:

· Koncernens omsättning ökade med 13,1 procent till 1 748,9 MSEK (1
545,8).

· Rörelseresultatet blev 222,5 MSEK (201,2) med marginalen 12,7
procent (13,0).

· Resultatet efter finansiella poster blev 191,1 MSEK (187,8) med
vinstmarginalen 10,9 procent (12,2).

· Koncernens vinst efter skatt blev 141,3 MSEK (136,7).
· Vinst per aktie** uppgick till 5,65 SEK (6,43).
* Genomsnittligt antal aktier under andra kvartalet var, i tusental,
25 004 (25 004).

** Genomsnittligt antal aktier under första halvåret var, i tusental,
25 004 (21 253).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

GOD ORGANISK TILLVÄXT INOM KONCERNEN

VBG Groups huvudmarknader är fortsatt starka och vi ser inte några
tydliga tecken på avmattning. Marknadssituationen avspeglar sig också
tydligt i divisionernas omsättning. De redovisar resultat på fortsatt
bra nivåer och vi har också överlag en fortsatt god organisk tillväxt
inom koncernen, inte minst hos Mobile Climate Control som, med sin
offensiva tillväxtagenda expanderat mycket kraftigt, genom att vinna
marknadsandelar i en växande marknad. Mitt största glädjeämne detta
kvartal är emellertid Edscha Trailer Systems. Det känns skönt att nu
få se en ordentlig effekt av de åtgärder divisionen vidtagit.

Vinsten per aktie under andra kvartalet är högre än för ett år sedan,
men för halvåret är den något lägre än föregående år. Detta beror på
att vi under 2018 har ett högre antal aktier än föregående år, till
följd av nyemissionen i första kvartalet 2017.

VBG Truck Equipment - fortsatt utrymme för framtidsbygge
Resultatet för VBG Truck Equipments andra kvartal möter
förväntningarna. Divisionen uppvisar en god lönsamhet med ett, i
absoluta tal, något bättre rörelseresultat jämfört med samma kvartal
föregående år. Resultatet påverkas fortfarande av satsningarna på
produktutveckling och digitalisering av marknadsföring och
försäljning, men detta är helt enligt plan. Det är nu det är läge för
VBG Truck Equipment att bygga för framtiden.

Edscha Trailer Systems - mycket glädjande utveckling
Edscha Trailer Systems inledde året starkt och till min stora glädje
visar det andra kvartalets resultat på en fortsatt mycket bra
utveckling. Vi får gå tillbaka till 2008 - tiden strax före
finanskrisen - för att finna lönsamhetsnivåer bättre än detta
kvartal. Jag ser det goda resultatet som ett kvitto på att de
åtgärder divisionen genomfört för att effektivisera verksamheten
varit lyckade och att senare års resultatnedgång var av temporär art.
Den nya ledningen har etablerat sig väl och arbetar energiskt vidare
med att utveckla affären mot fortsatt tillväxt och god lönsamhet.

Mobile Climate Control - ökad organisk tillväxt men oförändrad
lönsamhet

Mobile Climate Control stod för en stor del av koncernens organiska
tillväxt under årets andra kvartal. En stark efterfrågan inom
segmenten offroad-fordon och bussar, i kombination med vunna
marknadsandelar inom buss-segmentet, driver tillväxten inom
divisionen. Ett tilltagande transportbehov i samhället ökar inte bara
försäljningen av nya fordon, utan skapar även en högre efterfrågan på
reserv- och slitdelar, eftersom den befintliga fordonsflottan används
flitigt. Denna trend gynnar också märkbart Mobile Climate Controls
eftermarknadsaffär. Allt sammantaget har gjort att Mobile Climate
Control redovisar en mycket stark försäljning under både detta
kvartal och det första halvåret. Tillväxten har dock också medfört
ett hårt tryck på interna processer, framförallt inom "supply chain",
eftersom divisionens produkter behöver anpassas till nya kunders
fordon. Även Mobile Climate Controls leverantörer arbetar för
högtryck och har stundtals svårt att leverera i tid, vilket ger
upphov till produktionsstörningar. Divisionens lönsamhet når därför
inte helt upp till den nivå jag förväntar mig.

Positivt är att allt fler av divisionens leveranser är produkter
anpassade till elektriska fordon, även om den affären fortfarande är
relativt liten. Det känns tryggt att se att Mobile Climate Control är
med i utvecklingen mot elektrifieringen av fordonsbranschen och
faktiskt får affärer, eftersom vi lägger mycket resurser på det.

Ringfeder Power Transmission - enligt förväntan men potential till
förbättring

Ringfeder Power Transmission redovisar i andra kvartalet ett resultat
helt enligt förväntan, både vad gäller försäljning och lönsamhet. De
senaste årens omstruktureringar som genomförts för att förbättra
lönsamheten, har etablerat divisionen på en högre lönsamhetsnivå, men
det finns potential att förbättra lönsamheten ytterligare. Vissa
delar av omstruktureringsarbetet pågår fortfarande och full effekt av
åtgärderna förväntar jag mig nu kunna se under 2019.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien,
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i
fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile
Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som
marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs
B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på
Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21
augusti 2018 kl. 14.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c2...
http://mb.cision.com/Main/1938/2596968/894981.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.