Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

VBG Group: Delårsrapport januari-september 2016

Tredje kvartalet 2016:
· Koncernens omsättning ökade med 9,6 procent till 335,2 MSEK (305,7).
· Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 51,7
MSEK (38,8).

· Rörelseresultatet blev 51,7 MSEK (31,9) med marginalen 15,4 procent
(10,4).

· Resultatet efter finansiella poster blev 50,5 MSEK (31,4) med
vinstmarginalen 15,1 procent (10,3).

· Koncernens resultat efter skatt blev 40,0 MSEK (23,0).
· Resultat per aktie uppgick till 3,20 SEK (1,85).
Nio månader 2016:
· Koncernens omsättning ökade med 8,8 procent till 1 079,2 MSEK
(992,3).

· Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade till 151,5
MSEK (125,2).

· Rörelseresultatet blev 151,5 MSEK (118,3) med marginalen 14,0
procent (11,9).

· Resultatet efter finansiella poster blev 146,4 MSEK (116,7) med
vinstmarginalen 13,6 procent (11,8).

· Koncernens resultat efter skatt blev 111,3 MSEK (84,2).
· Resultat per aktie uppgick till 8,90 SEK (6,74).
Kommentar från VBG Groups VD och koncernchef Anders Birgersson:

HÖGT STÄLLDA FÖRVÄNTNINGAR INFRIAS

Koncernens resultat har utvecklats positivt under året och det tredje
kvartalet följer samma linje. Rörelsemarginalen på drygt 15 procent
motsvarar mina högt ställda förväntningar väl. Marknaden för våra
fordonsrelaterade verksamheter är fortsatt stark och det framgår
tydligast när vi tittar på VBG Truck Equipments försäljning.
Divisionen gör ännu ett mycket bra resultat i årets tredje kvartal.
Edscha Trailer System upplever dock en lätt avmattning i
trailermarknaden, som är den marknad där divisionen huvudsakligen
verkar. Ringfeder Power Transmission, som har sina främsta marknader
inom tung industri, upplever till stor del fortsatt tuffa marknader.
Flera av divisionens andra marknadssegment, som exempelvis
förpacknings- och automationsindustri, är starka i nuläget, men där
har divisionen en mindre del av sin försäljning, så uppgången inom
dessa segment märks inte nämnvärt i resultatet.

VBG Truck Equipment - bästa tredje kvartal någonsin
För första gången någonsin kliver VBG Truck Equipments rörelsemarginal
över 20-procentstrecket i ett tredje kvartal. Den redan goda
utvecklingen motiverar divisionsledningen att fortsätta arbeta aktivt
med att ytterligare utveckla sin starka position. Ett gott exempel på
detta är divisionens framgångsrika försäljning av hela
kopplingssystem i Tyskland. Sedan cirka två år tillbaka bearbetar
divisionens tyska säljorganisation marknaden på ett nytt sätt för att
komma närmare slutanvändare och slutkunder. Vi kan klart se att det
har lett till att VBG Truck Equipment tagit marknadsandelar i
Tyskland. Det märktes inte minst på den tyska fordonsmässan IAA, där
vi såg en tydlig trend att de stora internationella
fordonstillverkarnas lastbilar på mässan, var utrustade med våra
kopplingssystem.

Ett annat exempel på divisionens framåtsiktande arbete är satsningen
på digital marknadsföring för varumärket Onspot. Även om det kan vara
tidigt att dra några betydande slutsatser, så är faktum att den nya
arbetsmetodiken redan börjat generera nya kundkontakter, både i
Europa och USA.

Edscha Trailer Systems - något avmattad volymökning
I jämförelse med årets två första kvartal, har Edscha Trailer Systems
volymökning avmattats något under tredje kvartalet. Divisionen hamnar
därmed på en rörelsemarginal på 10 procent. Avmattningen är dock inte
helt oväntad, utan en volymminskning brukar vara ett normalt förlopp
för det tredje kvartalet för divisionen, om vi tittar på flera
föregående tredje kvartal. En av orsakerna är kalendermässig. Flera
av divisionens största kunder finns i Tyskland, som har sin största
semesterperiod i just augusti.

Ringfeder Power Transmission - åtgärdsprogram börjar ta form
Det är positivt att se att Ringfeder Power Transmission går bra ut ur
tredje kvartalet. Resultatmässigt verkar divisionen ha nått botten,
tack vare redan genomförda kostnadsbesparingar. Detta förändrar inte
det faktum att divisionen ska ta ett större grepp för att ytterligare
reducera kostnader. Åtgärdsprogrammet börjar ta form, men är ännu
inte färdigt, utan det kommer till största delen att sjösättas först
under årets fjärde kvartal.

Divisionens senaste förvärv, Henfel, har haft allt annat än goda
förutsättningar att leverera bra resultat, med tanke på den politiska
oro och kraftiga konjunkturnedgång som präglat Brasilien under
senaste året. Trots det ser vi att bolaget hittills bidragit till
Ringfeder Power Transmissions resultatutveckling under hela 2016.

Sammantaget, tror jag att detta kommer att sätta Ringfeder Power
Transmission i en mycket bra position, när konjunkturen för tung
industri vänder.

Anders Birgersson, VD och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Brasilien, Indien
och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, VBG Truck
Equipment, Edscha Trailer Systems och Ringfeder Power Transmission,
med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken.
VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid
Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. www.vbggroup.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari-september-20...
http://mb.cision.com/Main/1938/2104961/577700.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.