Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

VBG Group: Delårsrapport januari-september 2019

Tredje kvartalet 2019:

· Koncernens omsättning ökade med 3,9 procent till 909,1 MSEK
(874,8).

· Rörelseresultatet ökade till 109,4 MSEK (107,3) med marginalen
12,0 procent (12,3).

· Resultatet efter finansiella poster blev 103,9 MSEK (100,9) med
vinstmarginalen

11,2 procent (11,5).
· Koncernens resultat efter skatt blev 73,7 MSEK (71,2).
· Vinst per aktie uppgick till 2,95 SEK (2,85).
· Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt
med 0,7 MSEK.

Nio månader 2019:

· Koncernens omsättning ökade med 9,7 procent till 2 878,1 MSEK (2
623,7).

· Rörelseresultatet ökade till 368,2 MSEK (329,7) med marginalen
12,8 procent (12,6).

· Resultatet efter finansiella poster blev 335,2 MSEK (292,0) med
vinstmarginalen

11,6 procent (11,1).
· Koncernens vinst efter skatt blev 245,9 MSEK (212,5).
· Vinst per aktie uppgick till 9,83 SEK (8,50).
· Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt
med 1,9 MSEK.

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

VBG Group levererar ett bra tredje kvartal
VBG Groups huvudmarknader var fortsatt starka under det tredje
kvartalet och koncernens omsättning ökade med fyra procent gentemot
föregående år, till drygt niohundra miljoner kronor. Koncernen
redovisade samtidigt en fortsatt stabil rörelsemarginal för kvartalet
på tolv procent.

VBG Groups styrka är koncernens portföljstrategi och den
diversifierade affärsstrukturen, där vi verkar inom väl utvalda
nischer, vilket skapar en utjämnande och dämpande effekt mot
konjunkturella svängningar i marknaderna. Detta gör att vi kan
leverera på stabila och bra nivåer över tid, både avseende omsättning
och resultat.

Fortsatt tillväxt för leveranser till kommersiella fordon under
kvartalet

Försäljningen till marknaden för kommersiella fordon - vilket omfattar
VBG Truck Equipment, Mobile Climate Control och Edscha Trailer
Systems - uppgick under det tredje kvartalet till strax under
åttahundra miljoner kronor, vilket motsvarade åttiosex procent av
koncernens totala omsättning. Jämfört med föregående år ökade
omsättningen för kommersiella fordon i kvartalet med drygt fem
procent, där vi kunde notera en nedgång i Europa som dock
kompenserades med uppgångar på den nordamerikanska marknaden och i
övriga världen. Ser vi till marknaden för klimatsystem så redovisade
Mobile Climate Control bra försäljningsnivåer och stabil lönsamhet
under kvartalet och visar även på fortsatt tillväxt, om än inte lika
kraftig som vi sett tidigare. Den viktiga USA-marknaden är fortsatt
stark och det syns inga tydliga tecken på någon större förändring av
konjunkturen.

Det handelskrig som idag pågår mellan USA och Kina påverkar till viss
del Mobile Climate Controls verksamhet, då vissa produkter tillverkas
i Kina och sedan säljs i USA. Mobile Climate Control har bra
möjligheter att hantera detta, vilket innebär att det inte utgör
något större problem för divisionen eller leder till några avgörande
förändringar för VBG Group.

Under tredje kvartalet visade VBG Truck Equipment återigen prov på
styrkan i sin verksamhet och affärsmodell. Divisionen uppnådde
tillväxt samt riktigt bra lönsamhet i kvartalet. På den europeiska
marknaden - där VBG Truck Equipment har sin huvudmarknad - ser vi att
tillväxttakten avtar, men situationen är fortsatt stabil med bra
orderböcker fram till årets slut.

Den volatilitet och avmattning som vi såg inom trailerindustrin under
andra kvartalet fortsatte även under det tredje kvartalet. Det
påverkade vår minsta division, Edscha Trailer Systems påtagligt, men
hade en liten påverkan på koncernen som helhet - då divisionens
försäljning utgör mindre än fem procent av koncernens totala
omsättning. Ett minskat underliggande transportbehov till följd av en
svagare konjunktur i kombination med för höga lager av nya och
begagnade trailers gjorde att trailertillverkarna kraftigt minskade
sin produktion under det tredje kvartalet.

Ringfeder Power Transmission - fortsatt stabil lönsamhet
Ringfeder Power Transmission som har en stark position globalt i sina
marknadsnischer, svarade för fjorton procent av koncernens
omsättning. Divisionen känner av utvecklingen med en allt lägre
efterfrågan på investeringsvaror främst i USA och Tyskland, där
orderingången fortsatte att minska för maskinindustrin. En utveckling
som delvis kompenserades av uppgångar i Australien och Brasilien.
Trots en generellt svagare marknad visade Ringfeder Power
Transmission på fortsatt stabil lönsamhet.

VBG Group - bra utgångsläge för strukturell tillväxt vid rätt tidpunkt
Då tidigare divisionschefen för Mobile Climate Control lämnade
koncernen den 1 september för ett jobb inom Investorsfären, har jag
nu, utöver min roll som Vd och koncernchef, trätt in som
divisionschef för Mobile Climate Control. Divisionen har en väl
fungerande ledning och en stabil affärssituation. Detta gör att jag
ser den närmsta framtiden an med tillförsikt och ser fram emot att få
arbeta vidare med att stärka divisionen ytterligare framöver.

I sin helhet redovisar koncernen en stabil utveckling och bra resultat
i kvartalet. I takt med en osäkrare konjunktur känns det tryggt att
vi idag har en lägre affärs- och marknadsrisk i koncernen, i och med
den struktur och bredd som vi har både vad gäller marknad, produkt
och kund. Med vårt förnyade bankavtal har vi även en flexibilitet i
att kunna hantera både vår kapitalstruktur och finansiella risk,
samtidigt som vi är beredda att göra förvärv när rätt läge och
tidpunkt uppstår.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl.
08.00 CET.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

Om VBG Group
VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell
verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien,
Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i
fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile
Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som
marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs
B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på
Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vbg-group/r/delarsrapport-januari-september-2...
https://mb.cision.com/Main/1938/2937467/1127166.pdf
https://mb.cision.com/Public/1938/2937467/a1ceaf2c72196087.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.