Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

VEI: Veidekke ASA: Veidekke åpner for ny eierstruktur foreiendomsvirksomheten

Styret i Veidekke har i styremøte i dag besluttet å dele konsernet i to separate
virksomheter og etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur.
Beslutningen er resultatet av en strategisk gjennomgang av konsernets
sammensetning og en vurdering av vekst- og utviklingsmulighetene for Veidekkes
ulike virksomhetsområder.

Styret i Veidekke har gitt konsernledelsen mandat til å utarbeide en plan for
hvordan en deling av Veidekke i to virksomheter kan gjøres for å skape best
mulig grunnlag for vekst og utvikling i enhetene samt for å optimere
aksjonærverdiene over tid. Veidekkes nåværende verdsettelse gjenspeiler, etter
styrets vurdering, ikke fullt ut verdien av dagens virksomhet og en deling antas
å bidra til å øke selskapets aksjonærverdier. Dette underbygges av en
henvendelse Veidekke nylig har mottatt fra en seriøs aktør med konkret interesse
for å kjøpe eiendomsvirksomheten.

Eiendomsvirksomheten har andre drivkrefter for verdiskapning enn øvrige
virksomheter i Veidekke. En endret organisasjon og eierstruktur vil utvide det
operasjonelle og finansielle handlingsrommet. Mandatet fra styret innebærer at
både børsintroduksjon, å dele ut virksomheten til Veidekkes aksjonærer og salg
av hele eller en andel av eiendomsvirksomheten vil bli vurdert. Arbeidet skjer i
samarbeid med ABG Sundal Collier og advokatfirmaet Schjødt som er henholdsvis
selskapets finansielle og juridiske rådgiver.

- Veidekke arbeider kontinuerlig med å utvikle og posisjonere alle våre
virksomhetsområder optimalt for langsiktig strategisk og økonomisk suksess. En
deling av Veidekke i to rendyrkede virksomheter vil bidra til at hver enkelt
virksomhet kan forfølge egne vekststrategier, egnet for sine markeder, med
lønnsom vekst som vil skape verdier både for kunder, ansatte og aksjonærer, sier
Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke.

- Etter mange år med solid vekst og inntjening er Veidekke ved et veiskille der
vi mener videre utvikling best ivaretas gjennom to selvstendige selskaper.
Styrebeslutningen markerer således et skille og et stort skritt fremover i
arbeidet med å tilrettelegge for økt langsiktig verdiskapning for Veidekkes
aksjonærer, sier Svein Richard Brandtzæg, styreleder i Veidekke.

Veidekkes eiendomsvirksomhet er en av Skandinavias største boligutviklere, med
en tomtebank på over 18 000 enheter i og rundt de største befolkningssentra i
Norge og Sverige. Bokført verdi av virksomhetens eiendeler var per 30. september
NOK 8,2 milliarder (segment) og totalt investert kapital var per 30. september
NOK 6,6 milliarder. Ved årsslutt 2018 anslo Veidekke at markedsverdien på
tomtene var betydelig høyere enn bokført verdi hvor merverdien hovedsakelig var
knyttet til beregninger av den norske eiendomsvirksomheten. Selskapet har nå
igangsatt arbeidet med å på nytt beregne totalverdi av samlet tomtebank og
boligportefølje.

- Tiden er inne til å gi eiendomsvirksomheten en mer uavhengig rolle. En
etablering av to separate virksomheter vil kunne gi en mer optimal
finansieringsstruktur og -omfang, og derfor legge til rette for økt
verdiskapning og vekst for begge enheter, sier Jørgen Wiese Porsmyr,
konserndirektør med ansvar for prosjektutvikling i Skandinavia.

Styret forventer at endelig beslutning om transaksjonsmodell og gjennomføring
vil finne sted i løpet av første halvår 2020. Supplerende informasjon om
Veidekkes eiendomsvirksomhet vil integreres i selskapets presentasjon av tredje
kvartal 2019 som offentliggjøres i morgen.

Nøkkeltall Veidekkes eiendomsvirksomhet (Veidekkes andel):

+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
| |3. kv. 19|2. kv 19|1. kv. 19|4. kv. 18|3. kv. 18|2018 |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Antall solgte |170 |206 |274 |161 |153 |567 |
|boliger | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Norge |68 |75 |162 |52 |73 |288 |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Sverige |102 |131 |112 |109 |80 |279 |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
| | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Antall boliger |1 676 |2 144 |2 214 |2 116 |2 189 |2 116 |
|i produksjon | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Norge |932 |785 |643 |599 |576 |599 |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Sverige |744 |1 359 |1 571 |1 517 |1 613 |1 517 |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
| | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Antall boliger |15 100 |14 700 |14 800 |15 100 |15 340 |15 100|
|i tomtebank | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Norge  |5 000 |5 200 |5 300 |5 400 |5 350 |5 400 |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Sverige |10 100 |9 500 |9 500 |9 700 |9 990 |9 700 |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
| | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Salgsgrad, |81% |84% |84% |80% |80% |80% |
|boliger i | | | | | | |
|produksjon | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Investert |6,6 |6,1 |6,1 |4,7 |4,1 |4,7 |
|kapital (NOK | | | | | | |
|mrd.) | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Avkastning inv.|10,1% |10,2% |10,2% |11,3% |10,6% |11,3% |
|kap. (12m) | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
| | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Omsetning 12m |3 083 |2 953 |2 984 |2 899 |2 738 |2 899 |
|(NOK mill.) | | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+
|Res. før skatt |410 |396 |373 |388 |339 |388 |
|12m (NOK mill.)| | | | | | |
+---------------+---------+--------+---------+---------+---------+------+

For mer informasjon kontakt:

Konserndirektør Prosjektutvikling Skandinavia, Jørgen Wiese Porsmyr, +47 907 59
058, jorgen.wiese-porsmyr@veidekke.no

Konserndirektør Kommunikasjon Lars Erik Lund, +47 413 31 369,
lars.lund@veidekke.no

Finansdirektør Jørgen G. Michelet, +47 917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere.
Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter,
vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og
lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er omlag 36 milliarder
kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet.
Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med
overskudd.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/489306

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.