Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-12

Velcora Holding AB: Kommuniké från årsstämma i Velcora Holding AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 12 JUNI 2017

Årsstämma har hållits i Velcora Holding AB (publ), org.nr. 556830-4033,
("Velcora" eller "Bolaget") varvid aktieägarna i huvudsak fattade följande
beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens
förslag, innebärande att årets vinst balanserades i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelseledamöterna (inklusive
suppleanter, för det fall att de tjänstgjort) och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter
under 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och två
styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Björn Leidelöf, Ulrik Smith, Lennart Sundén
och Göran Wallenus. Ulrik Smith omvaldes som styrelseordförande. Christoffer
Wallenius (omval) och Tor Olov Seim (nyval) valdes som suppleanter.

KPMG omvaldes som Bolagets revisor. KPMG har meddelat att auktoriserade
revisorn Håkan Reising Ohlsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att samtliga ordinarie styrelseledamöter ska erhålla 140 000
kronor (exklusive mervärdesskatt) i styrelsearvode. Arvode ska inte utgå till
suppleanterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Schmid, vd, tel: 070-878 43 05
Jonatan Forsberg, CFO, tel: 070-878 43 33

Informationen från Velcora Holding AB (publ) lämnades för offentliggörande den
12 juni 2017 kl. 19.00 CET.

Kommuniké från årsstämma 2017 i Velcora Holding AB (publ)
http://hugin.info/172298/R/2112712/803568.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Velcora Holding AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.