Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-03

Verisec: Verisec genomför en riktad emission i syfte att ta in kapital för att investera i ny ID-tjänst

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man tagit det första
steget mot nästa generations molnbaserade tjänst för digitala
identiteter, och som ett led i denna satsning beslutat om en riktad
emission till Swedbank Robur Ny Teknik. Emissionen omfattar 403 000
aktier till en kurs om 85 SEK, vilket tillför bolaget 34 255 000
kronor, att användas för uppbyggnad av den nya tjänsten.

Bakgrunden till tjänsten är att kraven på identifiering av användare
har skärpts väsentligt i lagstiftningen, samtidigt som allt fler
organisationer måste digitalisera sin affärsmodell för att vara
konkurrenskraftiga. Efterfrågan på stark identifiering som tjänst har
ökat de senaste åren, och bedöms växa kraftigt de kommande åren. Den
nya tjänsten kommer bygga på Verisecs egenutvecklade Freja
ID-plattform men avses också inkludera ny teknik och en omfattande
teknisk infrastruktur för att kunna hantera stora
transaktionsvolymer. Att bygga tjänsten kräver investeringar som
ligger utanför den expansionsplan som Verisec påbörjade 2014, och
genom att finansiera satsningen med en riktad emission kan bolagets
internationella expansion fortsätta enligt plan.

Styrelsen i Verisec bemyndigades av årsstämman den 19 maj 2016 att
fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det
registrerade aktiekapitalet, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har, med stöd av årsstämmans
bemyndigande, beslutat att öka bolagets aktiekapital med cirka 62
968,75 kronor genom emission av 403 000 aktier. Rätt att teckna
aktier i den riktade emissionen tillkommer Swedbank Robur Ny Teknik.
Styrelsen har gjort bedömningen att det på objektiva grunder ligger i
aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten i den aktuella
emissionen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är framför allt att bolaget söker få in större institutionella ägare
i ägarkretsen, att en emission utan företrädesrätt kan ske snabbare
än en företrädesemission, vilket minskar bolagets risk, och att en
riktad nyemission kan genomföras till en väsentligt lägre kostnad än
en företrädesemission. Slutligen gör styrelsen bedömningen att
emissionskursen om 85 kronor väl överensstämmer med kraven på
marknadsmässighet, givet att detta pris överstiger stängningskursen
för aktier på Nasdaq First North den 2 november 2016 (82,25 kronor).

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

"I takt med att digitaliseringen omfattar allt fler områden blir såväl
individ som näringsliv och samhälle beroende av en digital identitet
som går att lita på. Starka identiteter utgör därmed en av de
grundpelare som hela digitaliseringen vilar på. Redan idag erbjuder
vi ID som en tjänst, men då knutet till en specifik organisation. I
samband med denna strategiska satsning på en storskalig, molnbaserad
tjänst kommer vi kunna erbjuda säkra digitala identiteter till en
mycket bredare användarbas såväl i Sverige som internationellt. Med
finansieringen säkrad kan vi nu ta nästa steg i satsningen och vi ser
Swedbank Robur Ny Teknik som en långsiktig och stabil aktieägare i
Verisec."

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2016
klockan 07.30 CET.

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar
lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget
tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två
affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec
har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad,
Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014
noterat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified
Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/verisec/r/verisec-genomfor-en-riktad-emission-...
http://mb.cision.com/Main/10789/2114985/584491.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.