Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-25

Verkstad: Rörelseresultaten minskade mer än väntat i 4 kv - SIX

(Nyheten sändes för första gången torsdagen den 21 februari)

(SIX) Verkstadsbolagens omsättning föll ungefär i linje med
förväntningarna i det fjärde kvartalet medan rörelseresultaten
minskade något mer än väntat. Trots det handlades aktierna
överlag upp något på rapportdagen. Det visar en sammanställning
som SIX gjort efter 13 verkstadsbolags rapporter.

7 av 13 bolag uppvisade lägre omsättning eller orderingång än
väntat och jämfört med samma period föregående år minskade
omsättningen eller orderingången för medianbolaget med 2,7
procent i det fjärde kvartalet 2012.

Ställt mot konsensusförväntningarna bjöd ABB:s orderingång på
den största procentuella avvikelsen då kvartalets utfall var 7,5
procent bättre än väntat. Bland bolag som redovisat svagare än
väntat märktes Haldex, vars nettoomsättning var 5,0 procent
lägre än väntat, och Sandvik, vars orderingång var 4,5 procent
svagare än analytikerkonsensus.

Tabell: Utfall omsättning jämfört med SIX Market Estimates
---------------------------------------------------------------
Bolag Omsättning/orderingång*
4 kv 2012 SIX Avvikelse 4 kv 2011 Förändr

---------------------------------------------------------------
Sandvik 21.070 22.072 -4,5% 23.990 -12,2%
SKF 14.984 15.066 -0,5% 16.257 -7,8%
Scania 22.342 21.767 +2,6% 22.891 -2,4%
Autoliv** 2.052 2.030 +1,1% 2.045 +0,3%
Atlas Copco 21.101 20.985 +0,6% 22.290 -5,3%
Alfa Laval 7.252 7.092 +2,3% 7.092 +2,3%
Volvo 71.793 72.603 -1,1% 86.507 -17,0%
Assa Abloy 12.239 12.340 -0,8% 11.744 +4,2%
Hexagon*** 629 633 -0,6% 592 +6,3%
Trelleborg 4.966 4.847 +2,5% 5.104 -2,7%
Haldex 864 909 -5,0% 1.035 -16,5%
ABB** 10.517 9.780 +7,5% 10.160 +3,5%
Nibe 2.496 2.548 -2,0% 2.777 -10,1%
---------------------------------------------------------------
Median - - -0,5% - -2,7%
Medelvärde - - +0,1% - -4,4%

(Bolagen är sorterade i fallande ordning efter rapportdatum.
Alla siffror avser miljoner kronor om inte annat indikerats. SIX
avser SIX Market Estimates konsensusgenomsnitt inför rapporten.)

* Avser nettoomsättning förutom för Sandvik, Atlas Copco, Alfa
Laval och ABB där det avser orderingång.
** Avser miljoner dollar.
*** Avser miljoner euro.
---------------------------------------------------------------

9 av 13 verkstadsbolag hade lägre rörelseresultat än väntat i
det fjärde kvartalet. Medianbolaget minskade sitt
rörelseresultat (eller annat närliggande resultatmått, se tabell
nedan) med 12,4 procent i kvartalet jämfört med samma period i
fjol. Medianutfallet var dock bara 1,9 procent lägre än väntat,
så en kraftig nedgång låg redan i korten.

Volvo och Haldex sticker ut med 17 procent lägre
rörelseresultat än väntat, detta efter att hänsyn tagits till
respektive bolags engångsposter. Autolivs rörelseresultat stack
ut på uppsidan med ett utfall som var 4,2 procent bättre än
väntat.

Tabell: Utfall rörelseres jämfört med SIX Market Estimates
---------------------------------------------------------------
Bolag Rörelseresultat*
4 kv 2012 SIX Avvikelse 4 kv 2011 Förändr

---------------------------------------------------------------
Sandvik 2.134 2.240 -4,7% 1.649 +29,4%
SKF 1.577 1.705 -7,5% 2.106 -25,1%
Scania 2.165 2.391 -9,5% 2.741 -21,0%
Autoliv** 174 167 +4,2% 224 -22,3%
Atlas Copco 4.687 4.705 -0,4% 4.596 +2,0%
Alfa Laval 1.316 1.342 -1,9% 1.387 -5,1%
Volvo 2.111 2.553 -17,3% 6.955 -69,6%
Assa Abloy 2.030 2.066 -1,7% 1.881 +7,9%

Hexagon*** 135 135 0,0% 122 +10,7%
Trelleborg 446 443 +0,7% 376 +18,6%
Haldex 34 41 -17,1% 49 -30,6%

ABB** 1.373 1.367 +0,4% 1.568 -12,4%

Nibe 307 325 -5,5% 400 -23,3%
---------------------------------------------------------------
Median - - -1,9% - -12,4%
Medelvärde - - -4,6% - -10,8%

(Bolagen är sorterade i fallande ordning efter rapportdatum.
Alla siffror avser miljoner kronor om inte annat indikerats. SIX
avser SIX Market Estimates konsensusgenomsnitt inför rapporten.)

* Rörelseresultat avser rapporterat rörelseresultat förutom för
SKF, Trelleborg, Volvo och Haldex där det avser rörelseresultat
exklusive jämförelsestörande poster, för Alfa Laval där det
avser justerat ebita-resultat (rörelseresultat före
nedskrivningar) och ABB där det avser ebitda-resultat
(rörelseresultat före av- och nedskrivningar).
** Avser miljoner dollar.
*** Avser miljoner euro.
---------------------------------------------------------------

I kursutvecklingen kring rapporterna sågs aktiekurserna för
medianbolaget handlas upp med 0,6 procent under
tredagarsperioden före rapporten, för att sedan stiga
ytterligare 1,2 procent under rapportdagen. Efter ytterligare
två dagar hade dock kursen för medianbolaget fallit tillbaka med
2,7 procent jämfört med kursen dagen innan rapporten.

Tabell: Avvikelse SIX Market Estimates jämfört med kursreaktion
---------------------------------------------------------------
Omsättning* Rörelseres**
4 kv 2012 4 kv 2012 Kursutveckling
Bolag Avvikelse SIX Avvikelse SIX T-3 T T+2
---------------------------------------------------------------
Sandvik -4,5% -4,7% +2,4% -0,7% -3,8%
SKF -0,5% -7,5% +1,0% +1,2% -3,7%
Scania +2,6% -9,5% +0,6% -2,5% -4,0%
Autoliv +1,1% +4,2% +0,4% -3,6% -5,4%
Atlas Copco +0,6% -0,4% +0,6% -4,0% -5,7%
Alfa Laval +2,3% -1,9% -1,2% +4,7% +4,1%
Volvo -1,1% -17,3% -1,7% +4,2% +4,8%
Assa Abloy -0,8% -1,7% +0,7% -3,0% -1,6%
Hexagon -0,6% 0,0% +1,6% +2,6% +4,3%
Trelleborg +2,5% +0,7% +0,4% +4,3% +9,1%
Haldex -5,0% -17,1% +2,6% -4,8% -3,8%
ABB +7,5% +0,4% -0,1% +5,3% +6,6%
Nibe -2,0% -5,5% -2,8% +3,4% ***
---------------------------------------------------------------
Median -0,5% -1,9% +0,6% +1,2% -2,7%

Medelvärde +0,1% -4,6% +0,3% +0,6% +0,1%

(Bolagen är sorterade i fallande ordning efter rapportdatum.
För kursutveckling avser T rapportdagens kursutveckling, T+2
avser ackumulerad kursutveckling inklusive rapportdagen och
ytterligare två dagar framåt och T-3 avser ackumulerad
kursutveckling de 3 närmast föregående dagarna inför rapporten.)

* Omsättning avser nettoomsättning förutom för Sandvik, Atlas
Copco, Alfa Laval och ABB där det avser orderingång.
** Rörelseresultat avser rapporterat rörelseresultat förutom för
SKF, Trelleborg, Volvo och Haldex där det avser rörelseresultat
exklusive jämförelsestörande poster, för Alfa Laval där det
avser justerat ebita-resultat och för ABB där det avser
ebitda-resultat.
*** Vid publiceringen av denna artikel hade det inte gått två
dagar sedan Nibes rapport.
---------------------------------------------------------------

Johan Eklund
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.