Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-10

Viafin Service Oyj:n liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi koronapandemiasta huolimatta

Viafin Service Oyj

Yhtiötiedote 10.8.2020 kello 8.00

Tarkasteluajanjakson (1.1.2020-30.6.2020) luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 28,3 miljoonaa euroa (17,3), kasvaen 63,2 prosenttia.
  • Käyttökate (EBITDA) oli 2 621 tuhatta euroa (919).
  • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvoi 2 331 tuhanteen euroon (704) ollen 8,2 prosenttia (4,1 prosenttia) liikevaihdosta.
  • Kauden tulos ilman liikearvon poistoja oli 1 727 tuhatta euroa (575).
  • Koronapandemian erityislaatuisesta toimintaympäristöstä huolimatta yhtiö jatkoi kannattavaa kasvua.
  • Henkilöstö oli katsauskaudella keskimäärin 327 (keskimäärin 293 tilikaudella 2019).
  • Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksettiin osinkoa 0,16 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona tilikauden jatkamisesta johtuen 0,09 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,25 euroa osakkeelta.

Avainluvut

[][]

(1 000 euroa) Viafin Service Viafin Viafin Viafin
Service Service Service
1-6/2020 6 kk
1-6/2019 1-12/2019[1] 8/2018-12/201
 6 kk ⁾ 12 kk 9[2]⁾17kk
Liikevaihto 28 279 17 327 49 662 59 500
Käyttökate 2 621 919 3 645 4 242
(EBITDA)
% liikevaihdosta 9,3 % 5,3 % 7,3 % 7,1 %
Liikevoitto 2 331 704 3 174 3 633
ilman liikearvon
poistoja (EBITA)
% liikevaihdosta 8,2 % 4,1 % 6,4 % 6,1 %
Liikevoitto 1 936 344 2 431 2 617
(EBIT)
% liikevaihdosta 6,8 % 2,0 % 4,9 % 4,4 %
Katsauskauden 1 332 194 1 759 899
tulos
Katsauskauden 1 727 554 2 502 1 914
tulos ilman
liikearvon
poistoja
Oikaistu 1 727 554 2 502 2 957
katsauskauden
tulos ilman
liikearvon
poistoja
   
Omavaraisuusaste 64,1 % 65,3 % 61,4 % 61,4 %
%
Rahat ja 14 608 10 781 13 124 13 124
pankkisaamiset
Osakekohtainen 0,37 0,05 0,48 0,25
tulos, eur
Oik. 0,37 0,05 0,48 0,53
osakekohtainen
tulos, eur
Oik. 0,48 0,15 0,69 0,81
osakekohtainen
tulos ilman
liikearvon
poistoja, eur
Taseen 31 392 29 600 32 553 32 553
loppusumma

1. Viafin Service
-konsernin
tilintarkastamattomat
luvut aikaväliltä
1.1.2019-31.12.2019
ovat osa pidennetyn
tilintarkastetun
tilikauden
1.8.2018-31.12.2019
lukuja.
2. Tilintarkastettu.

Toimitusjohtaja Mika Riekkola kommentoi H1:n kehitystä: Yhtiön liikevaihto ja tulos kasvoivat merkittävästi koronapandemiasta huolimatta

Lähdimme alkuvuoden 2020 aktiiviseen markkinaan hyvällä tilauskannalla, kuten kerroimme 10.2.2020 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa. Kevään 2020 aikana toimintaympäristö kuitenkin muuttui merkittävästi koronapandemian levitessä ja erilaisten rajoitusten vaikuttaessa liiketoimintaamme.

Koronapandemian lisäksi yhtiön poikkeuksellisen vahvaa ensimmäistä vuosipuoliskoa värittää määrätietoinen kasvustrategian toteuttaminen. Erityislaatuisesta toimintaympäristöstä huolimatta pystyimme kuluneen kuuden kuukauden aikana jatkamaan kannattavaa kasvuamme. Edellisen tilikauden viimeiseltä viideltä kuukaudelta jatkuneiden kunnossapitoseisakki- ja projektisopimusten painottuminen vuoden 2020 alkupuoliskolle nosti liikevaihtomme poikkeuksellisen korkealle tasolle, ollen 28,3 miljoonaa euroa. Yhtiö jatkaa strategiansa mukaista selektiivistä linjaa uusien projektisopimusten solmimisessa tilikauden ensimmäisen kuuden kuukauden hetkellisestä projektiliikevaihdon noususta huolimatta. Tilikauden jälkimmäisen kuuden kuukauden jakson liikevaihdon odotetaan tasaantuvan ja projektiliiketoiminnan osuuden palautuvan lähemmäksi normaalia 25 prosentin tasoa, kunnossapitoliiketoiminnan tukeman orgaanisen kasvun myötä. Yhtiön liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli kuuden kuukauden ajanjaksolla erittäin hyvällä tasolla huolimatta koronapandemian vaikutuksista. Katsauskauden liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 2 331 tuhatta euroa, ollen 8,2 prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulos osoittaa johtamis- ja toimintamallimme tehokkuuden sekä ketteryyden varsin haastavassakin toimintaympäristössä. Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella erittäin vahva. Yhtiön rahat ja pankkisaamiset 30.6.2020 olivat 14,6 miljoonaa euroa. Tämä antaa meille hyvän perustan kasvustrategiamme etenemiselle myös jatkossa.

Perustimme vuoden 2019 lopussa alueyksikön Ouluun ja ensimmäisen kvartaalin aikana käynnistimme aktiivisen myyntityön yksikön toiminta-alueella. Katsauskauden aikana onnistuimme rakentamaan vakaan tilauskannan uudelle yksikölle, luomaan perustan kasvulle sekä tarjoamaan paikallista, asiakaslähtöistä palvelua Oulun alueella.

Teollisuuden tuotantolaitteiden jatkuviin kunnossapitopalveluihin keskittyvä yksikkömme, Viafin Industrial Service Oy, avasi ensimmäisen palvelukeskuksensa Riihimäelle maaliskuussa 2020. Voin ilokseni todeta, että olemme kevään aikana saavuttaneet aseman merkittävänä paikallisena toimijana. Kesäkuussa solmimme ensimmäisen kunnossapidon kokonaisulkoistussopimuksen merkittävän pirkanmaalaisen elintarvikealan tuotantolaitoksen kanssa. Tämä sopimus luo meille hyvän perustan liiketoiminnan kasvattamiselle Pirkanmaan alueella.

Maaliskuusta alkaen koronapandemia muutti merkittävästi toimintaympäristöämme sekä markkinatilannetta, kun useita kunnossapidon seisakkeja peruttiin tai siirrettiin. Eri asiakastoimialamme reagoivat koronan vaikutuksiin hyvin eri tavoin, jolloin monipuolinen asiakaskuntamme osaltaan tasoitti koronapandemian vaikutuksia liiketoimintaamme. Onnistuimme pandemian aikana kasvattamaan alueellista kunnossapitoliiketoimintaamme osassa paikkakunnista. Vaikka maantieteelliset ja asiakastoimialojen väliset erot ovatkin suuria, koronapandemian negatiiviset vaikutukset liiketoimintaamme jäivät kuluneella kuuden kuukauden katsauskaudella rajallisiksi.

Katsauskauden tulos osoittaa, että etenemme määrätietoisesti kohti strategisia tavoitteitamme. Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet liiketoimintaamme rajalliset ja joiltain osin myös kasvattanut palveluidemme kysyntää, mutta pandemian eteneminen ja sen vaikutukset asiakastoimialoillemme voivat vaikuttaa olennaisesti sekä kunnossapitopalveluiden että projektien kysyntään. Näin ollen markkinatilanteen arvioiminen loppuvuodelle 2020 on erittäin haastavaa.

Pidemmällä aikavälillä uskomme kunnossapitopalveluiden kysynnän kehittyvän suotuisasti ja markkinoilla jatkunut konsolidoituminen saa asiakkaat kilpailuttamaan sopimuksia sekä etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhoille toimijoille. Näemme tässä kasvumahdollisuuksia ja tulemme edelleen vahvistamaan kykyämme tarjota asiakkaillemme paikallisia, kokonaisvaltaisia kunnossapitopalveluita. Projektiliiketoimintaa tukee näkemyksemme mukaan merkittävät teollisuuden investointihankkeet, ja tulemme jatkamaan projektiliiketoimintamme kehittämistä strategiamme mukaisesti. 

Koronapandemian aikana meille on tärkeintä huolehtia henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme terveydestä ja turvallisuudesta sekä asiakkaidemme tuotannon jatkuvuudesta. Olemme suoriutuneet tässä tähän mennessä hyvin, ja kiitän siitä henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme ammattitaitoa, joustavuutta sekä mukautumiskykyä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tulemme jatkossakin olemaan lähellä asiakasta ja pyrimme olemaan markkinoiden tehokkain ja asiakaslähtöisin toimija.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tiedotustilaisuuden 10.8.2020 klo. 9.00 Espoossa Innopoli II:ssa (Tekniikantie 14, 02150 Espoo).

https://viafinservice.fi/raportit-ja-esitykset/

Lisätietoja

Toimitusjohtaja

Mika Riekkola

Puhelin: +358 40 739 6607

Sähköposti: mika.riekkola@viafin.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy

Puhelin: +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kahdeksantoista alueellista palveluyksikköä neljällätoista paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 330 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.