Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

VibroSense: Kommuniké från extra bolagsstämma

Den 10 april 2019 höll VibroSense Dynamics AB (publ) ("Bolaget") en
extra bolagsstämma på Medeon Science Park i Malmö.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och
teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga
aktieägare.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om
nyemission av aktier och teckningsoptioner s.k. units med
företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor
som följer nedan.

Beslutet innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 323
736,80 kronor genom nyemission av högst 3 237 368 B-aktier samt att
emittera högst 809 342 teckningsoptioner av serie 2019/2020
berättigande till teckning av totalt 809 342 B-aktier i Bolaget,
varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 80 934,20 kronor
genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie
2019/2020.

Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på
avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som
aktieägare i Bolaget. För det fall inte samtliga units tecknas med
uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionen högsta
belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med
företrädesrätt.

Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande
till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie
berättigar till en (1) uniträtt. Tolv (12) uniträtter berättigar till
teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya B-aktier och en (1)
teckningsoption av serie 2019/2020. Teckningskursen per unit är 28
kronor, motsvarande en teckningskurs om 7 kronor per B-aktie.
Teckning av units löper under tiden från och med den 24 april 2019
till och med den 10 maj 2019.

Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. En (1) teckningsoption av
serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny
B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av
volymvägd snittkurs från och med den 3 juni 2019 till och med den 17
juni 2019, dock minst 15 kronor och maximalt 25 kronor. Teckning av
aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska
äga rum under perioden från och med den 16 juni 2020 till och med den
30 juni 2020.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga
i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear
Sweden AB.

Mer information om emissionen återfinns i det informationsmemorandum
som beräknas offentliggöras den 23 april 2019.

För fullständig information om det förslag som antogs av bolagsstämman
hänvisas till bolagets webbplats www.vibrosense.se.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare.
Bolaget grundades 2005, är noterat på Spotlight Stock Market och har
sitt säte i Malmö, Sverige.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vibrosense/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamm...
https://mb.cision.com/Main/12123/2765866/1023704.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.