Du är här

2018-03-07

VibroSense: Nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 B inleds idag

Idag, den 7 mars 2018, inleds nyttjandeperioden av de
teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med
VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense") emission av units under våren
2017. Nyttjandeperioden pågår till och med den 28 mars 2018.
Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för
varje teckningsoption av serie TO 1 B teckna en ny B-aktie i bolaget
till en kurs om 10,25 SEK per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner
av serie TO 1 B nyttjas nyemitteras 746 640 B-aktier och VibroSense
tillförs cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperiod: 7 mars - 28 mars 2018.

Emissionsvolym: 746 640 teckningsoptioner av serie TO 1 B. Vid fullt
nyttjande nyemitteras 746 640 B-aktier och VibroSense tillförs cirka
7,7 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 10,25 SEK per B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 26 mars 2018.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 91,8 MSEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 B, teaser
samt anmälningssedel finns tillgängligt på VibroSenses hemsida
(www.vibrosense.se). Teaser och anmälningssedel finns även
tillgängligt på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och
AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperiod inleds: 7 mars 2018.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 26 mars 2018.

Nyttjandeperiod avslutas: 28 mars 2018.

Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 28 mars
2018.

Planerad kommunikation av utfall: Vecka 14, 2018.

Planerad omvandling av B-interimsaktier till B-aktier: Vecka 17, 2018.

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto
eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade
teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende
hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till B-aktier under perioden 7 mars 2018 till och
med den 28 mars 2018. För mer information och för vidare
instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina
teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera
att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO 1 B i
god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade
teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Anmälningssedel
finns att tillgå på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se),
AktieTorgets (www.aktietorget.se) och VibroSenses (www.vibrosense.se)
respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera
Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner
på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet
till omvandling från teckningsoptioner till B-aktier under perioden 7
mars 2018 till och med den 28 mars 2018 under förutsättning att
anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda
senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både
teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission
ersätts teckningsoptionerna med B-interimsaktier i väntan på
registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts B-interimsaktier med
B-aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 28 mars
2018, alternativt avyttras senast den

26 mars 2018, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av
serie TO 1 B inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar B-aktier
alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1 B,
vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB, 040 - 650 14 12,
info@vibrosense.com

www.vibrosense.com
Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska
produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och
fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare.
Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i
Malmö, Sverige.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vibrosense/r/nyttjandeperioden-av-teckningsopt...
http://mb.cision.com/Main/12123/2467098/801991.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.