Du är här

2017-08-24

Vicore Pharma Holding AB: Delårsrapport, april-juni 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för andra
kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· I maj väljs Leif Darner till ny styrelseordförande och Göran
Arvidsson till ny styrelseledamot vid årsstämman i Vicore Pharma
Holding.

· I maj bemyndigas styrelsen av årsstämman att vid ett eller flera
tillfällen genomföra nyemissioner om maximalt 4 miljoner aktier fram
till och med nästa års årsstämma.

· I maj förstärker styrelsens ordförande, Leif Darner sitt innehav i
Bolaget med 100 000 aktier.

· I maj återför Recall Capital AB 250 000 utlånade aktier till
Protem Wessman AB.

· I juni byter Vicore Pharma Holding Certified Adviser till Erik
Penser Bank.

· I juni rekryteras tre nyckelpersoner; Hans Jeppsson (CFO), Ulrike
Steckelings (CSO) och Kicki Johansson (Head of Drug Development).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I augusti publiceras utfallet från Fas I tilläggsstudien. Utfallet
var positivt och visar på säkerhet, tolerabilitet och indikerar
effekt på blodfetter.

Första halvåret 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern)

· Resultat efter finansiella poster för första halvåret 2017 uppgick
till -4 886 KSEK (-3 262).

· Rörelseresultatet blev -4 827 KSEK (-3 260).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till - 6 691 KSEK (-6 463).

· Eget kapital per den 30 juni uppgick till 121 244 KSEK (78 986).
· Likvida medel per den 30 juni uppgick till 40 224 KSEK (13 038).
· Resultat per aktie per den 30 juni blev -0,31 (-0,26)
· Den 30 juni uppgick totala antalet aktier till 15 868 504.
Andra kvartalet 2017 jämfört med samma period föregående år (koncern)

· Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet 2017 uppgick
till -2 301 KSEK (-1 341).

· Rörelseresultatet blev -2 300 KSEK (-1 341).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick
till -4 217 KSEK (-2 495).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com
Hans Jeppsson, CFO
Tel: Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
augusti 2017 kl. 8:30 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom
AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att
förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en
ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU
och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta
sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är
baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie
(VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med
Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information
se www.vicorepharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/delarsrapport--apri...
http://mb.cision.com/Main/15668/2332360/713188.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.