Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

Vicore Pharma Holding AB: Delårsrapport April-Juni 2018

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker: VICO) publicerar delårsrapport
för andra kvartalet 2018.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· I april erhåller Vicore Pharma godkännande att inleda en fas
IIa-studie inom IPF

· I maj genomför Vicore Pharma Holdings finansiella tillgång, I-Tech
AB (publ) en nyemission i samband med listning på Nasdaq First North

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I juli meddelar Vicore Pharma Holding att man ingått avtal om
förvärv av INIM Pharma AB som utvecklar en ny lokal behandling för
svåra ovanliga interstitiella lungsjukdomar. INIM Pharma ägs till 85%
av HealthCap som efter förvärvet blir största aktieägare i Vicore
Pharma Holding med 30,4% av aktierna.

· I augusti genomfördes en extra bolagsstämma i Vicore Pharma
Holding med följande beslut:

· Förvärv av INIM Pharma genom en apportemission
· Utdelning av huvuddelen av innehavet i I-Tech AB till
aktieägarna i Vicore Pharma Holding

· Beslut om företrädesemission i Vicore Pharma Holding
· Beslut om incitamentsprogram till ledning och vissa
styrelseledamöter

· Inval av två nya styrelseledamöter till Vicore Pharma Holding:
Hans Schikan och Jacob Gunterberg.

Finansiell sammanställning (koncern)

+------------------------+------+------+------------+------------+----------+
|KSEK |Apr |Jan |Apr-Jun 2017|Jan-Jun 2017|Helår 2017|
| |-Jun |-Jun | | | |
| |2018 |2018 | | | |
+------------------------+------+------+------------+------------+----------+
|Rörelseresultat |-5 605|-9 840|-2 300 |-4 827 |-12 793 |
+------------------------+------+------+------------+------------+----------+
|Resultat efter |5 115 |9 372 |-2 301 |-4 886 |-12 855 |
|finansiella poster | | | | | |
+------------------------+------+------+------------+------------+----------+
|Resultat per aktie, SEK |0,32 |0,59 |-0,15 |-0,31 |-0,81 |
+------------------------+------+------+------------+------------+----------+
|Eget kapital |122 |122 |121 244 |121 244 |112 969 |
| |340 |340 | | | |
+------------------------+------+------+------------+------------+----------+
|Kassaflödet från den |9 934 |7 675 |-4 217 |-6 691 |-7 703 |
|löpande verksamheten | | | | | |
+------------------------+------+------+------------+------------+----------+
|Kassaflödet från |-5 576|-13 |-4 280 |-7 893 |-22 780 |
|investeringsverksamheten| |592 | | | |
+------------------------+------+------+------------+------------+----------+
|Likvida medel vid |18 102|18 102|40 224 |40 224 |24 019 |
|periodens slut | | | | | |
+------------------------+------+------+------------+------------+----------+

VD-ord

Bästa aktieägare,

Breddad produktportfölj genom förvärv av INIM Pharma
I juli kunde vi meddela att Vicore Pharma Holding avsåg förvärva INIM
Pharma som utvecklar lokala behandlingar för svåra interstitiella
lungsjukdomar, exempelvis IPF. Vi är väldigt entusiastiska över att
välkomna den nya teknologin och upphovsmännen till densamma till oss
i Vicore Pharma Holding. Genom sammanslagningen når bolaget en större
och kritisk verksamhetsmassa som innebär att vi får genuina
förutsättningar att göra avtryck inom interstitiella lungsjukdomar.
Vi bedömer också att vår utökade pipeline kvalificerar oss för att
både risksprida vår verksamhet och samtidigt få flera möjligheter att
kunna nå viktiga utvecklingsmål för våra bägge teknologier. Vi är
mycket glada över tillskottet av två nya styrelseledamöter, Hans
Schikan och Jacob Gunterberg. Deras respektive kompetenser ser vi som
värdefulla komplement till vår styrelse i Vicore Pharma Holding.

AT2-receptor teknologin erbjuder omfattande utvecklings-möjligheter
inom fibrotiska och inflammatoriska sjukdomar generellt och det
faktum att läkemedlet kan ges som tablett erbjuder ett stort antal
möjliga utvecklingsvägar parallellt med vår första indikation
idiopatisk lungfibros (IPF). IMiD-teknologin (IMiD står för
"immunomodulatory imide drugs") är ett välbeprövat kliniskt koncept
för behandling av bland annat vissa typer av blodcancer genom
påverkan på immunsystemet. Begränsningen för teknologin är
huvudsakligen de biverkningar som uppstår när läkemedlet ges i höga
doser som når alla organ. Den teknologi vi förvärvat är ett smart
sätt att målstyra behandlingen till lungorna och samtidigt minimera
exponeringen för övriga organ. Det är särskilt spännande för oss att
klinisk effektivitet för hosta relaterad till IPF redan är
dokumenterad med starka data. Kronisk och irriterande hosta är ett av
de mest handikappande symptomen för IPF-patienter. Interstitiella
lungsjukdomar är ett område där stora behandlingsbehov föreligger och
där både vår AT2-receptor teknologi genom C21 och den tillkommande
IMiD-teknologin har visat starka stödjande data för satsningar mot
färdigutvecklade läkemedel. Området erbjuder generellt goda
möjligheter för särläkemedel, ett område där Vicore Pharma
tillsammans med våra nya kollegor och delägare besitter erfarenhet
och viktiga kunskaper.

Framtida utvecklingsplaner
Planeringen för den kliniska Fas IIa-studien för C21 inom IPF
framskrider i enlighet med planer som tidigare kommunicerats och för
IMiD-teknologin arbetar vi aktivt med förberedande aktiviterer för
att kunna initiera kliniska studier. HealthCap, som är en venture
capital-investerare inom life science kommer att inneha c:a 30,4
procent av aktierna i Vicore Pharma efter att den apportemission som
beslutades den 13:e augusti har registrerats. HealthCap har en lång
historia av lyckosamma investeringar och av att ha medverkat till att
ha lotsat biotech-företag till kliniska och kommersiella framgångar.

Bolaget kan sammanfattningsvis se framtiden an med tillförsikt i sin
nya kostym med en stark pipeline, en förstärkt ledning och med en
tillkommande stark institutionell största aktieägare.

Finansiella aktiviteter under andra kvartalet
I maj tog Vicore Pharma Holding upp ett lån om 15 miljoner kronor hos
Erik Penser Bank. Lånet planeras att återbetalas i samband med
nyemissionen under hösten. Vi föredrog att ta upp lånet hos Erik
Penser Bank för att genomföra en nyemission eftersom bolaget befann
sig i en förhandlingssituation som till stor del omgavs av
sekretessåtaganden varför en helhetsbild av bolagets förutsättningar
inte hade kunnat förmedlas till aktieägarna.

I samband med förvärvet av INIM Pharma kommer Vicore Pharma Holding
tillföras 20 miljoner kronor genom den kassa som finns i INIM Pharma.

Utdelning av aktierna i I-Tech AB
I samband med inlemmandet av INIM Pharma kommer huvuddelen av vårt
innehav i I-Tech AB att delas ut till aktieägarna i Vicore Pharma
Holding. Förvärvet av INIM Pharma sker genom att emittera nya aktier
i Vicore Pharma Holding men utdelningen av aktierna i I-Tech kommer
ske innan säljarna av INIM Pharma (huvudsakligen HealthCap)
tillträder sina aktier varför dessa inte har del i utdelningen. Det
ska noteras att aktierna är föremål för så kallad lock-up och inte
kan säljas före 28 maj 2019. Utdelningen är ett uttryck för bolagets
fokusering på läkemedelsutveckling. I-Tech har utvecklats väl som
noterat bolag på First North och vi är övertygade om att utdelningen
kommer vara gynnsam också för Vicore Pharma Holdings aktieägare.

Arbetet med prospektet för den kommande företrädesemissionen pågår för
fullt och vi hoppas på våra aktieägares fortsatta intresse i
utvecklingen av Vicore Pharma.

Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com
Hans Jeppsson, CFO
Tel: Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 09.00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma AB utvecklar läkemedelssubstanser för svåra
interstitiella lungsjukdomar och näraliggande indikationer. Bolagets
läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra
behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros (IPF), en ovanlig
sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och
USA. Vår andra läkemedelskandidat, IMiD-teknologin är en ny
formulering av en befintlig IMiD-substans som är ett immunmodulerande
läkemedel. Denna substans har väldokumenterade antifibrotiska och
antiinflammatoriska egenskaper och lämpar sig därför väl för
behandling av interstitiella lungsjukdomar såsom IPF. Bolaget är
baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie
(VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med
Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information
se www.vicorepharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/delarsrapport-april...
http://mb.cision.com/Main/15668/2599899/896741.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.