Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Vicore Pharma Holding AB: Delårsrapport, juli-september 2017

Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje
kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· I augusti presenterades den första analysen från utfallet av Fas I
tilläggsstudien. Den visade att C21 var säkert och tolererades väl i
en riskgrupp för metabola störningar. I tillägg indikerade den även
positiva effekter på fettmetabolism.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I oktober presenterades data från den fördjupade analysen av Fas I
tilläggsstudien där man kunde stärka tidigare publicerade data att
C21 har fördelaktiga effekter på fettmetabolism vilket är första
gången farmakodynamiska effekter kunnat demonstrerats i människa med
C21 och därigenom för AT2-receptor stimulering.

Finansiell sammanställning (koncern)

+-------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|KSEK |Juli-Sept|Juli-Sept|Jan-Sept|Jan-Sept|Helår |
| |2017 |2016 |2017 |2016 |2016 |
+-------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Rörelseresultat |- 1 685 |-1 587 |-6 512 |-4 847 |-6 649 |
+-------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Resultat efter |- 1 687 |-1 588 |-6 573 |-4 850 |-6 652 |
|finansiella poster | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Resultat per aktie, SEK |-0,11 |-0,10 |-0,31 |-0,26 |-0,54 |
+-------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Eget kapital per den 30 |119 557 |77 398 |119 557 |77 398 |75 597 |
|september | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Kassaflödet för den |-1 718 |-1 027 |-8 409 |-7 490 |-7 289 |
|löpande verksamheten | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Kassaflödet för |-5 772 |-3 093 |-13 665 |-9 085 |-13 940 |
|investeringsverksamheten | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+
|Likvida medel vid |32 734 |8 918 |32 734 |8 918 |4 265 |
|periodens slut | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+

VD ORD

Bästa aktieägare,

Nedan följer en summering av händelser under det tredje kvartalet.

Slutliga förberedelser inför Fas IIa studien

Det förberedande arbetet för att kunna inleda Fas IIa studien på
Idiopatisk lungfibros (IPF) pågår och är nu i slutfasen. En ansökan
om att påbörja studien beräknas lämnas in före årets slut. Ett
godkännande att påbörja studien förväntas sedan under kvartal 1,
2018. Vi är glada att kunna rapportera att vår kraftansamling kring
fibrotiska sjukdomar med särläkemedelsstatus har medgett för oss att
accelerera utvecklingen med C21. Vi kommer att kunna informera mer
ingående gällande tidsprognoser för studiens genomförande och annat i
kommande kvartalsrapporter.

Positiva resultat från Fas I tilläggsstudien

Vi har under kvartalet publicerat utfallet från Fas I tilläggsstudien
Den första analysen av biomarkörer som publicerades i augusti
verifierade att C21 var väl tolererat och säkert även i metabola
riskgrupper. I en djupgående analys med ytterligare biomarkörer som
publicerades i början av oktober så kunde man i tillägg till
säkerhet-, och tolerabilitetsaspekterna se fördelaktiga metabola
effekter med C21.

C21 visade kliniskt relevanta skyddande effekter på blodlipider; en
sänkning av plasma LDL (låg densitet lipoprotein, det skadliga
kolesterolet) och en ökning av HDL (hög densitet lipoprotein, det
goda kolesterolet) för C21-gruppen men inte för placebogruppen. Vi
kunde skönja dessa effekter även i den första analysen men det var
först efter den djupgående analysen vi med statistisk signifikans
kunde säkerställa detta. Det är de första farmakodynamiska effekterna
som demonstrerats i människa med C21 och för AT2-receptor
stimulering.

Uppdaterad Strategi

Styrelsen och ledningen har under hösten gjort en strategisk översyn
för att ytterligare tydliggöra och effektivisera bolagets arbete.
Strategin innebär i korthet att bolaget ska fokusera på att
exploatera C21 för fibrotiska sjukdomar med särläkemedelsstatus.

Den kliniska utvecklingen av C21 på indikationen IPF är vårt
viktigaste fokus. Utöver detta fokus söker vi aktivt en andra
indikation inom närliggande områden som ska medge för

oss att accelerera utvecklingen genom en fokuserad kunskaps- och
datagenerering. Pulmonell arteriell hypertension (PAH) och fibrotiska
njursjukdomar med särläkemedelsstatus är särskilt intressanta för vår
vidareutveckling. Parallellt med detta arbete fortsätter det tidiga
forskningsarbetet med att identifiera nya läkemedelsmolekyler som kan
utvecklas för indikationer utanför särläkemedelsområdet tillsammans
med Vicore Pharmas samarbetspartner Emeriti Bio.

Övriga aktiviteter

Vi har under hösten deltagit på ett flertal konferenser, bland andra
NLS days i Malmö och Pareto Health Care Conference i Stockholm där vi
presenterat bolaget för investerare och läkemedelsbolag. Framöver
kommer vi delta i ytterligare internationella läkemedels- och
investerarkonferenser. Vi kommer även delta med presentationer på,
Erik Penser banks bolagsdag i Stockholm den 23 november samt på Stora
Aktiedagen i Göteborg den 27 november.

Jag ser med tillförsikt fram emot de kommande månaderna som kommer
innebära viktiga steg för utvecklingen av C21 mot ett läkemedel för
IPF. Jag hoppas att våra aktieägare följer med oss i våra
ansträngningar och ser fram emot att rapportera kring vår utvecklig i
kommande rapporter.

Per Jansson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Jansson, VD
Tel: 0709-17 47 46 eller e-mail: per.jansson@vicorepharma.com
Hans Jeppsson, CFO
Tel: Tel: 0705-53 14 65 eller e-mail: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom
AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att
förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en
ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU
och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta
sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är
baserat i Astra Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie
(VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med
Erik Penser Bank som Certified adviser. För ytterligare information
se www.vicorepharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vicore-pharma-holding-ab/r/delarsrapport--juli...
http://mb.cision.com/Main/15668/2370580/738511.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.