Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Vicore Pharma: Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

VICORE PHARMA HOLDING PUBLICERAR SIN ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding AB.

Väsentliga händelser under 2016
Riktad emission om 570 000 teckningsoptioner genomfördes i januari.
Fas I-studier påbörjades i april och slutfördes i november.
Leif Darner utsågs av bolagsstämman till ny styrelseledamot i april.
Innehavet i den finansiella tillgången I-Tech ökade med 312 500 aktier vid en nyemission i juli.
I augusti erhöll Vicore Pharma särläkemedelsstatus inom EU för idiopatisk lungfibros (IPF).
Klas Malmberg rekryterades till tjänsten som Senior Medical Adviser. Tjänsten övergick i november till Chief Medical Officer (CMO)

Väsentliga händelser efter periodens slut
Ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör extra rörelsekapital ingicks i januari 2017.
En Fas I tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 i en riskgrupp påbörjades i januari.
En patentansökan för nya läkemedelsmolekyler baserade på C21 lämnades in i januari.
Vicore Pharma erhåller särläkemedelsstatus från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för IPF i januari.
Bolagets styrelse tog den 23 februari 2017 beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare 1,5 miljoner aktier, totalt om cirka 56 miljoner kronor. Båda emissionerna är nu genomförda och den senare är under registrering hos Bolagsverket.
C21 visar goda egenskaper på viktiga markörer i en in vitro-undersökning av lungfibros som presenterades den 8 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Wessman, styrelseordförande
Tel: 0708-16 14 50 eller e-mail: goran.wessman@vicorepharma.com mailto:goran.wessman@vicorepharma.com

Nina Carln, IR, Communication & Administration coordinator
Tel: 0763-90 94 04 eller e-mail: nina.carlen@vicorepharma.com mailto:nina.carlen@vicorepharma.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vicore Pharma Arsredovisning 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19899

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 08:45 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma ägs till fullo av Vicore Pharma Holding AB som är ett holding-, och managementbolag noterat på Nasdaq First North. Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn i Renin-Angiotensin systemet. Visionen är att etablera AT2-agonister som en ny och effektiv klass av läkemedel. Vår läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlingseffektiviteten för i första hand den svåra sjukdomen idiopatisk lungfibros. För ytterligare information se www.vicorepharma.com http://www.vicorepharma.com

Vicore Pharmas aktier är noterade på NASDAQ Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet VICO. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.