Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-04

Victoria Park AB: Bostadssociala insatser skapar betydande samhällsvinster

Pressmeddelande 4 juli 2017

Fastighetsbolaget Victoria Parks satsningar på att anställa tidigare
långtidsarbetslösa i sina bostadsområden har visat sig vara mycket
framgångsrikt. Förutom att minska utanförskapet för individen vinner
samhället över fem miljoner kronor för varje person som får
anställning. Detta visar en ny rapport - Bortom bokslutet - som
utvärderat Victoria Parks bostadssociala initiala satsningar.

Flera av Victoria Parks fastigheter finns i utsatta och
socioekonomiskt svaga bostadsområden. För att minska utanförskapet
och göra områdena attraktivare arbetar Victoria Park med flera
sociala satsningar. En av dem är att anställa tidigare
långtidsarbetslösa personer som bor i bolagets fastigheter till
tjänster som miljövärdar eller bocoacher.

I rapporten "Bortom bokslutet" har nationalekonomen Ingvar Nilsson
granskat företagets bostadssociala arbete och hans slutsatser är
tydliga. I rapporten beräknas det ekonomiska värdet av de personer
som fått anställning efter att ha deltagit i Victoria Parks arbete
och det är betydande.

- Vi har tittat närmre på en grupp om 23 individer som fått
anställning efter att de medverkat i Victoria Parks program. De
sammanlagda samhällsvinsterna i ett 20-årsperspektiv i att bryta
dessa personers utanförskap uppgår till cirka 120 Mkr, alltså drygt
fem miljoner per person. Kommunen är den enskilda samhällsaktören som
får störst ekonomisk vinning men hela samhället kan ta del av
vinsterna, säger Ingvar Nilsson, nationalekonom och expert på så
kallade socioekonomiska bokslut.

Även för Victoria Park är satsningen lönsam på både kort och lång
sikt. Som en effekt av minskade kostnader för underhåll och
renhållning ger varje tusenlapp företaget satsar på sitt
bostadssociala arbete en avkastning på drygt 2 500 kronor, och på
längre sikt skapas attraktivare områden.

- Det är glädjande att vårt arbete fungerar och skapar attraktivare
bostadsområden samt ekonomiska värden för såväl oss som samhället i
stort. Att vi kan bidra till att människor i utanförskap kommer in på
arbetsmarknaden är dock minst lika viktigt, säger Peter Strand, VD på
Victoria Park.

- Rapporten visar också hur viktigt det är att fastighetsbolag arbetar
med dessa frågor, det borde fler göra både kommunala och privata
bolag, säger Ingvar Nilsson.

Om rapporten Rapporten "Bortom bokslutet" beräknar dels värdet av
Victoria Parks bostadssociala arbete, och dels om bostadssociala
satsningar är lönsamt för individer samt samhället i stort.
Rapportförfattare är nationalekonomen Ingvar Nilsson som har 35 års
erfarenhet av att studera marginaliseringens ekonomi, värdet av
prevention och tidiga insatser. Ingvar Nilsson har också varit med
att skapa metoden Socioekonomiska bokslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Strand, VD Victoria Park, 070 588 16 61,
peter.strand@victoriapark.se

Ingvar Nilsson, Nationalekonom och Rapportförfattare, 070 531 94 34,
i.nilsson@seeab.se

Bilaga
Sammanfattning: Bortom bokslutet - Värdet av Victoria Parks
bostadssociala insatser

Hela rapporten finns tillgänglig på
http://www.victoriapark.se/bortombokslutet

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med
ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett
attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på
tillväxtorter i landet.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter,
fördelat på 12 841 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,9
miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på
Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/victoria-park-ab/r/bostadssociala-insatser-ska...
http://mb.cision.com/Main/11505/2301521/696244.pdf
http://mb.cision.com/Public/11505/2301521/aebff3c57b3e06c1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.