Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Viking Supply Ships AB: Beslut vid årsstämma i Viking Supply Ships AB (publ)

Pressmeddelande

6 mars 2019

Vid årsstämman i Viking Supply Ships AB (publ) den 6 mars 2019 i
Göteborg fattades följande huvudsakliga beslut.

Den föreslagna utdelningen om 116 kronor per aktie godkändes.
Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till
fredagen den 8 mars 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB
beräknas ske onsdagen den 13 mars 2019.

Koncernens och moderbolagets resultaträkningar för räkenskapsåret 1
januari-31 december 2018 samt balansräkningar per 31 december 2018
fastställdes. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med
valberedningens förslag, Bengt A. Rem (ordförande), Folke Patriksson
(vice ordförande), Erik Borgen, Håkan Larsson och Magnus Sonnorp för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med valberedningens
förslag, revisionsbolaget Rödl & Partner Nordic AB, med en mandattid
till och med nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Mathias Racz
kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsearvode ska utgå oförändrat med 300 000 kronor till
ordföranden och med 200 000 kronor till var och en av de övriga
stämmovalda ledamöterna. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt
godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag,
att retroaktivt extra styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till
var och en av de styrelseledamöter som valdes av årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
bolaget inför årsstämman 2020 ska ha en valberedning bestående av
fyra personer. Ledamöterna ska utgöras av representanter för var och
en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna vid sista dagen
för handel i augusti 2019 samt styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i
enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trond Myklebust, CEO, tfn. +47 95 70 31 78, e-post
trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, Interim CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail
morten.aggvin@vikingsupply.com

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och
isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och
subarktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen
av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket).
Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap.
www.vikingsupply.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/beslut-vid-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/509/2758050/1003335.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.