Du är här

2017-10-04

Viking Supply Ships AB: Information om den finansiella situationen i Viking Supply Ships AB (publ)

Pressmeddelande

4 oktober 2017

Som offentliggjorts senast i ett pressmeddelande den 25 september 2017
klarar Viking Supply Ships A/S ("dotterbolaget"), som är ett helägt
dotterbolag till Viking Supply Ships AB ("bolaget"), inte av att
uppfylla kovenanter enligt låneavtalen med sina lånebanker och kommer
att behöva ett kapitaltillskott för att åter kunna uppfylla villkoren
i låneavtalen och få ett rörelsekapital som förväntas tillräckligt
för kommande 24 månader.

Tidigare idag offentliggjorde styrelsen en kallelse till extra
bolagsstämma som ska hållas den 6 november 2017 vid vilken
aktieägarna har att ta ställning till bland annat ett förslag om
företrädesemission på ca 120 MSEK. Bolagets majoritetsägare Kistefos,
som för närvarande innehar 75,3 % av aktierna och 71,2 % av rösterna
i bolaget genom sina helägda dotterbolag, har ingått ett röst- och
teckningsåtagande, enligt vilket man har åtagit sig att rösta för den
föreslagna företrädesemissionen och att teckna sig för och betala sin
pro rata andel av de nyemitterade aktierna i företrädesemissionen
samt att man garanterar att teckna och betala återstående aktier i
företrädesemissionen (i den mån de inte tecknas av övriga
aktieägare), innebärandes att företrädesemissionen om ca 120 MSEK
kommer att uppnå erforderlig röstmajoritet vid den extra
bolagsstämman och vara fullt garanterad.

När företrädesemissionen är genomförd i början av december bedöms
bolaget ha tillräckligt rörelsekapital för cirka 24 månader.
Dotterbolaget förhandlar fortfarande med sina hovudlångivare angående
en långsiktig finansieringslösning, vilken förväntas ta bolaget genom
den utdragna nedgången inom offshore-branschen.

Bolagets förväntning är att kunna ingå ett sådant avtal med
huvudlångivarna före utgången av det fjärde kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt A. Rem, Styrelsesordförande, tfn +47 94 01 71 71, e-mail
bengt.rem@kistefos.no

Viking Supply Ships AB är moderbolag i en svensk rederikoncern med
huvudkontor i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fyra
segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply
Vessels (PSV), Services samt Ship Management. Verksamheten är
fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt
subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen
för 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 oktober 2017 kl. 09:22 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/viking-supply-ships-ab/r/information-om-den-fi...
http://mb.cision.com/Main/509/2359718/731399.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.