Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Viking Supply Ships AB: Viking Supply Ships AB offentliggör prospekt avseende företrädesemission

Pressmeddelande

15 november 2017

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Prospektet avseende Viking Supply Ship ABs företrädesemission har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns
tillgängligt på bolagets hemsida
www.vikingsupply.com/investorrelations/equity/2 samt på SEB:s hemsida
www.sebgroup.com/prospectuses.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Trond Myklebust, CEO, tfn. +47 95 70 31 78, e-post
trond.myklebust@vikingsupply.com

Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director, tfn. +47 41 04 71 25, e-post
ir@vikingsupply.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Viking Supply Ships AB.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Viking Supply
Ships AB kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggörs
idag.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i
strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

Viking Supply Ships AB (publ) är ett svenskt företag med huvudkontor i
Göteborg, Sverige. Viking Supply Ships A/S är ett dotterbolag till
Viking Supply Ships AB (publ). Viking Supply Ships AB (publ) har
dessutom dotterbolaget Transatlantic AB. Verksamheten är fokuserad på
offshore och isbrytning främst i arktiska och subarktiska områden,
samt shipping inom Östersjöområden. Bolaget har totalt cirka 400
anställda och omsättningen 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets
B-aktie är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm, segment Small Cap. För
ytterligare information, vänligen besök: www.vikingsupply.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 15:15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=456223...
http://mb.cision.com/Main/509/2392711/752626.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.