Du är här

2018-08-14

Vilhelmina Mineral: Delårsrapport för andra kvartalet 2018

DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2018

Andra kvartalet (april - juni 2018)
Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till 5,4 (0,0) mkr
Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -6,2 (-0,5) mkr
Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,50 (-0,06) kr

Första sex månaderna (januari - juni 2018)
Prospekterings- och utvärderingskostnader för första halvåret uppgick till 6,4 (0,0) mkr
Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -7,3 (-0,5) mkr
Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,58 (0,07) kr

Väsentliga händelser under perioden
Borrprogram om 2 465 meter genomfört i Jomafälten i Norge
Arbetet med s k reguleringsplan påbörjat för Jomafälten
Undersökningstillstånd för tidigare koppar- och zinkgruvan Gjersvik ca 20 km från Joma erhållet
Riktad nyemission om 7,5 mkr genomförd till kanadensiska investeraren Vilhelmina Minerals Inc.
Bolaget har ansökt om att lista Bolagets aktie på marknadsplatsen NGM Nordic MTF

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Utdelning till aktieägarna av dotterbolaget Upgrade Mineral AB beslutad vid extra bolagsstämma
Optionsprogram till nyckelpersoner beslutat vid extra bolagsstämma

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari - september 2018 lämnas den 13 november 2018
Bokslutskommunik för perioden januari - december 2018 lämnas den 12 februari 2019
Årsredovisning 2018 lämnas den 15 mars 2019
Årsstämma 2019 hålls den 25 april 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm, den 14 augusti 2018

Michael Timmins
Ordförande

Peter Hjorth
VD och ledamot

Jonas Dahllöf
Vice VD och ledamot

Leslaw Kwasik
Ledamot

Scott Moore
Ledamot

Neil Said
Ledamot

För ytterligare information kontakta:
Peter Hjorth, VD, Vilhelmina Mineral AB (publ)
E-post: info@vilhelminamineral.com
mailto:info@vilhelminamineral.com www.vilhelminamineral.com http://www.vilhelminamineral.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vilhelmina Mineral Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23782

Vilhelmina Mineral i korthet

Vilhelmina Mineral AB (publ) (Bolaget) är ett svenskt bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden med fokus på basmetaller, främst koppar och zink. Bolagets målsättning är att utveckla de nuvarande fyndigheterna och igångsätta gruvverksamhet inom de närmaste åren. Bolagets huvudprojekt utgörs i av de svenska projekten Stekenjokk och Levi i Västerbotten samt det norska projektet Jomafälten beläget i Trndelag. För Stekenjokk och Levi finns en ansökan om bearbetningskoncession inlämnad hos svenska myndigheter. I fallet Jomafälten har det första steget i den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits (utvinningsrett). Utöver huvudprojekten finns ett antal mindre sattelitprojekt i form av svenska Jormlien och Ankarvattnet samt norska Gjersvik. Verksamheten är organiserad i det svenska moderbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) och i det hälftenägda norska dotterbolaget Joma Gruver AS. Mer information om Bolaget finns på www.vilhelminamineral.com http://www.vilhelminamineral.com .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.