Du är här

2018-08-29

Vilhelmina Mineral: Vilhelmina Mineral rapporterar resultat från borrning i Jomaområdet

VILHELMINA MINERAL RAPPORTERAR RESULTAT FRÅN BORRNING I JOMAOMRÅDET

Svenska gruvutvecklingsbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Bolaget") rapporterar resultat från borrningar i Joma i Ryrvik kommun i centrala Norge. I detta borrprogram har borrning skett för att undersöka både geofysiska anomalier och mineraliseringar i det gamla gruvområdet i Joma. Jomaområdet innehåller mineralisering av typen massiv sulfidtypsavsättning av vulkaniskt ursprung och i den gamla Jomagruvan producerades mellan 1972 och 1998 ca 11,5 miljoner ton med 1,49% Cu och 1,45% Zn. Joma-projektet omfattar Jomagruvan och närliggande områden där antingen utvinningsrätt (första steget i norska motsvarighet till bearbetningskoncession) eller undersökningstillstånd innehas av Joma Gruver AS som är ett samriskbolag ägt av Vilhelmina Mineral AB (publ) och Joma Nringspark AS. Resultat från det nya borrprogrammet omfattar flera sektioner med betydande längder och halter, vilket stödjer bolagets planer på att inleda studier för att utvärdera potentiell ekonomi från kvarvarande resurser i gruvområdet.

Detta är den första borraktiviteten i Jomaområdet sedan gruvan stängdes. Syftet är att utvärdera och utveckla Joma-projektet mot återstart av gruvan. Sammanlagt har 2 465 meter diamantborrning genomförts fördelat på 13 borrhål mellan april och juni 2018. Borrhål genomförda i det tidigare gruvområdet där ytnära mineralisering testats innehåller bl a följande intressanta sektioner med mineralisering (notera: sammanställning över borrhålsanalys med beräknade halter och verkliga bredder (tabell 1), sammanställning över borrhålens placering, koordinater, lutning och borrdjup (tabell 2), samt borrhålskarta (figur 1) visas nedan):

Borrhål Gruva-19: 36-60 meter (m) (24m) 2,06% Zink (Zn), 0,58% koppar (Cu), 27 g/t silver (Ag) Innehåller 39-44m (5m) 0,66% Zn, 1,25% Cu, och 35 g/t Ag Innehåller även 55-58m (3m) 6,22% Zn, 0,21% Cu, och 26 g/t Ag

Borrhål Gruva -20: 30-54m (24m) 3,23% Zn, 0,22% Cu, och 27 g/t Ag Innehåller 31-43m (12m) 4,17% Zn, 0,15% Cu, och 29 g/t Ag

Borrhål Gruva -21: 27-61m (34m) 1,74% Zn, 0,37% Cu, och 28 g/t Ag Innehåller 40-47m (7m) 3,20% Zn, 0,18% Cu, och 32 g/t Ag

"De här borrhålen siktade på mineralisering nära ett tidigare dagbrott i Jomas gruvområde" säger VD Peter Hjorth och tillägger "det finns ytnära sektioner av betydande längder och halter vilket är mycket positivt och stödjer våra planer att utvärdera ekonomisk bärighet i brytning och produktion av kvarvarande mineralisering i gruvområdet".

Totalt fem (5) borrhål färdigställdes i Jomaområdet, varav två träffade tidigare utbrutna hålrum i gruvan (Mine-15 och Mine-16). Borrhålet Mine-16 innehöll dock en sektion strax ovan ett utbrutet hålrum med en längd på 1,7 m (från 116,23 m) med halter 3,20% Cu, 0,77% Zn och 11 g / t Ag. Borrhålen Mine 19, 20 och 21 som listas ovan träffade inga utbrutna hålrum. Ytterligare åtta (8) borrhål testade fyra (4) geofysiska anomalier som ligger utanför Jomas gruvområde (figur 1). Dessa hål innehöll ingen signifikant mineralisering. Baserat på borrresultatet och annan information arbetar Bolaget med en uppdaterad och detaljerad arbetsplan för de kommande 12 månaderna. Denna arbetsplan kan innehålla ytterligare borrningar och andra undersökningar som kan fungera som input för en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) av Joma-projektet.

Jomagruvan

Mineraliseringen i Joma är den största Cu-Zn-mineraliseringen i Koli-nappekomplexet i den kaledonska orogeniska regionen i Norge-Sverige. Den tidigare gruvoperatören Nordsulfid AS Grong Gruber har beräknat mineralresurser till 22,5 Mt, varav 11,5 Mt malm producerades med halter 1,49% Cu och 1,45% Zn under perioden 1972-1998 (Nordsulfid AS Grong Gruber rapporterar enligt tabellen i Finlands Geologiska Undersökning, 2012, special rapport nr 53, s. 12. Observera att dessa historiska resurser ej uppdaterats till "NI 43-101" eller "JORC").

Mineraliseringen är en massiv sulfidtypsavsättning av vulkaniskt ursprung som ligger i mafiska vulkaniska havsbottenformationer (basaltiska lavaflöden med pelarstrukturer) omfattande vulkaniska bergarter och allmänt förekommande kiselmetasediment (phyllites). Mineraliseringen täcker ett ungefärligt område på 750 meter nord-sydlig riktning och 600 meter öst-västlig riktining. På djupet lutar mineraliseringen svagt och brytning skedde tidigare under jord. Ytnära lutar mineraliseringen brant och når ytan i områden där brytning tidigare delvis skedde i dagbrott. Koppar- och zinkmineralisering är oftast inte spatialt associerade och förefaller i detta fall vara antingen stratigrafiskt eller lateralt sammanfogade.

Borrningsteknik och QA / QC

Alla borrresultat i detta pressmeddelande baseras på diamantborrning från markplanet med BQ- diameter. Utbyten och bergskvalitet har varit utmärkta med över 95% utbyten vid borrning i mineraliserade zoner. Borrkärnor har sågats i halvor och prover har skickats ALS Laboratories i Piteå för provberedning följt av leverans av delprov till ALS i Loughrea på Irland för kemisk analys. Alla prover analyserades med användning av ALS ME-ICPORE multilement-metoden efter en oxidationsdjupning som rekommenderades för massiv sulfidtypmineralisering. ALS är ISO 9000: 2008 ackrediterad och ME-ICPORE analysmetoden är INAB ackrediterad enligt ISO 17025: 2005. Vilhelmina Minerals QA-QC-program innehåller regelbundet införande av blinda standarder, ämnen och dubbletter i provsekvensen som representerar totalt 9% av de inlämnade proven. De prover som rapporteras i detta pressmeddelande innehåller primärt längder på 1 meter. Halter i sektioner har beräknas där förekomster varit minst 1% Cu + Zn-halt med maximalt tillåten utspädning av tre efter varandra följande meter.

Rapporteringsstandard och kvalificerad person

Vilhelmina Mineral AB (publ) tillämpar rapporteringsregler för SveMin och FinnMin (svenska och finska föreningar för gruvor, mineraler- och metallproducenter) som gäller för börsnoterade gruv- och prospekteringsföretag. Basdata för detta pressmeddelande har rapporterats av det oberoende laboratoriet ALS i Piteå, Sverige. Det vetenskapliga och tekniska innehållet i detta pressmeddelande rörande borrprogram i Joma under 2018 har utarbetats och godkänts av Randy Ruff som har en utbildning som M.Sc., P.Geol., samt är en s k "kvalificerad person" (Qualified Person) enligt det kanadensiska regelverket National Instrumentet 43 101 - Standarder för upplysningar för mineralprojekt. Ruff är chefsgeolog för Vilhelmina Mineral.

Tabeller och diagram bifogas i pressmeddelandet.

Stockholm den 29 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Vilhelmina Mineral, tel. +46-725 38 25 25
Email: info@vilhelminamineral.com
mailto:info@vilhelminamineral.com Se även: www.vilhelminamineral.com http://www.vilhelminamineral.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Vilhelmina Mineral Pressrelease 2018-08-29 Svenska.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23961

Vilhelmina Mineral är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar bolaget Stekenjokk där mellan 1976 till 1988 bröt sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17% koppar, 3.01% zink och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9% Cu). I Norge är bolaget delägare i Jomafältet där mellan 1972 till 1998 producerades ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1.5% koppar och 1.5% zink. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55% koppar och 0,82% zink (vid cut-off halt 0,8% Cu).

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.