Du är här

2018-08-21

Vindico Group: Halvårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-06-30

Rapportperioden 2018-01-01 - 2018-06-30

· Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017
och uppgick till 6 493 tkr (8 028 tkr).

· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till - 2 512 tkr (- 2 198 tkr).

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 3 106 tkr (- 2 755
tkr).

· Resultat per aktie - 20,39 öre (- 18,09 öre).
ANDRA KVARTALET 2018-04-01 - 2018-06-30

· Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017
och uppgick till 2 996 tkr (4 175 tkr).

· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)
uppgick till - 1 408 tkr (- 1 374 tkr).

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 1 711 tkr (-1 640
tkr).

· Resultat per aktie - 11,23 öre (- 10,77 öre).
Händelser under andra kvartalet

· Vindico har installerat ButiksDNA i över 100 butiker totalt.
· Stor medial uppmärksamhet kring ButiksDNA.
· Under kvartalet har ett likviditetstillskott tillförts bolaget på
0,5 Mkr

· Rusta genomför test av ButiksDNA
VD har ordet

Försäljningen under andra kvartalet blev lägre än under
jämförelseperioden delvis beroende på att en större leverans av
kameror blev försenad till juli månad, vilket också bidrog till det
försämrade rörelseresultatet.

Vindico brottas fortfarande med lönsamhetsproblem. Kostnadsmassan har
nu sänkts både var det gäller personalkostnader och övriga kostnader,
vilket kommer att ge resultat under tredje kvartalet och framåt.
Verksamheten drivs nu helt i Vindico Technology AB med tillhörande
dotterbolag Vindico Finans AB.

Det största affärsområdet är fortsatt Kamerabevakning som stod för 42%
av försäljningen.

Vi har historiskt haft ett mycket spretigt erbjudande när det gäller
kameror och kommer att under andra halvåret fokusera denna
försäljning på ett antal mindre kamerasystem lämpliga bland annat för
installation i butik. Vi räknar också med ett antal installationer i
skolor i Göteborgsområdet.

Affärsområdet MärkDNA stod för 35% av den totala försäljningen. Vi ser
här en fortsatt ökning av försäljningen av konceptet ButiksDNA.
Kunderna, framför allt större butikskedjor, ser en klar nedgång både
när det gäller stölder och svinn, vilket visar att konceptet fungerar
mycket bra. Vi räknar med en ökad försäljning av ButiksDNA framöver.
Under andra halvåret kommer Vindico lansera ett antal nya koncept
inom MärkDNA.

Affärsområdet Laddskåp svarade för 23% av den totala försäljningen.
Försäljningen har fortsatt att bestå av framför allt skåp och vagnar
för säker förvaring och laddning av datorer och surfplattor i skolor.
Försäljningen av produkten UniBike för säker laddning av
elcykelbatterier främst på arbetsplatser och i flerfamiljshus har
varit blygsam men förväntas öka under kommande kvartal.

Försäljningspersonalen utbildas nu för att alla skall kunna sälja
produkter och lösningar från samtliga affärsområden. Många av våra
kunder efterfrågar lösningar inom flera affärsområden, vilket vi
tidigare har haft svårt att lösa på grund av kompetensbrist hos våra
säljare.

Vi lämnar inga prognoser, men vi förväntar oss en ökad försäljning
under andra halvåret inom samtliga affärsområden. Våra produkter och
lösningar ligger helt rätt i tiden varför Intresset på marknaden för
våra produkter är stort.

Vi kommer att under andra halvåret satsa mer på marknadsföring. En ny
hemsida lanseras och under hösten kommer vi att vara med på
säkerhetsmässan Skydd 2018 i Stockholm.

Jag ser med spänning och optimism fram emot hösten 2018.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Bolaget har fortfarande en ansträngd likviditet, vilket har lösts
genom aktieägarlån och aktieägartillskott från bolagets största
ägare, Jovitech Invest AB ägt av Carl Schneider.

Vindico kommer att under året se över möjligheterna till ytterligare
kapitaltillskott vilket kan innebära en nyemission.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin
produktportfölj förväntas dock öka under året.

Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30% per år
samt genom förvärv. För närvarande prioriteras den befintliga
verksamheten för att snarast uppnå lönsamhet inom denna.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar
under perioden.

Ansvarsförbindelser

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 10 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen:
Delårsrapport 3 16 november 2018
Bokslutskommuniké 15 februari 2019.

Mölndal den 21 augusti 2018

Rapporten avges av verkställande direktören Carl Schneider efter
bemyndigande från styrelsen.

Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405-9367.
Adress, telefonnummer och hemsidor är:
Bergfotsgatan 3A
431 35 Mölndal
010-209 05 20

www.vindicogroup.se
www.vindico.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Carl Schneider, 0739-206901

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i
dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer
fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår
stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA, bland annat MärkDNA och
ButiksDNA, kameraövervakningssystem samt datorvagnar och laddskåp för
bland annat surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner.
Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom
direktförsäljning och via återförsäljare. Vindico Group är listat på
Spotlight Stock Market med tickern VSEC

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vindico-group/r/halvarsrapport-for-perioden-20...
http://mb.cision.com/Main/11634/2596769/894852.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.