Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Vindico Group: Kommuniké från Extra Bolagsstämma den 20 oktober 2016

Enligt kallelse publicerad den 6 oktober 2016 i Dagens Industri och i
Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls den
extra bolagsstämman i Vindico Group AB (publ), org. Nr. 556405-9367,
den 20 oktober 2016.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av den extra
bolagsstämman i Vindico:

- Stämman valde Tomas Welin till ordinarie styrelseledamot.
- Stämman beslutade att dra tillbaka det på årsstämman beslutade optionspaketet på 200 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.
- Stämman beslutade, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, om nyemission av max 1 200 000 teckningsoptioner samt att rätten att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma följande personer:

Rajko Grahovac AB Gothia Kameraövervakning 350 000 optioner
Tomas Welin AB Gothia Kameraövervakning 350 000 optioner
Monica Hallin Vindico Group AB 300 000 optioner
Erik Norrström Vindico DNA System AB 80 000 optioner
Patrik Nordberg Styrelseledamot Vindico Group AB 60 000 optioner
A-C Salomonsson Styrelseledamot Vindico Group AB 60 000 optioner

Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt
marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning
skall ske senast 31 oktober 2016. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1
oktober 2018 - 31 oktober 2018. Teckningskursen skall vara 2,70 kr
per aktie.

Vid årsstämman var ca 25 procent av Vindicos aktier och röster
representerade.

Göteborg den 20 oktober 2016
Styrelsen

För ytterligare information:

Vindico Group AB (publ)
Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindicogroup.se

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico
DNA Systems AB , Vindico Safety AB och Vindico Technology AB,
marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I
produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA,
datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops,
kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och
säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker
genom direktförsäljning och via återförsäljare.

Bolaget är listat på AktieTorget.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vindico-group/r/kommunike-fran-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/11634/2105486/577900.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.