Du är här

2017-05-17

Volati AB: Volati förvärvar Akademibokhandeln och Bokus

Volati AB förvärvar Akademibokhandeln Holding AB - Sveriges ledande
bokhandelsaktör med en framgångsrik omnikanalstrategi och
nätbokhandeln Bokus - till ett bedömt rörelsevärde om cirka 760 Mkr.
Bolaget hade 2016 en nettoomsättning om 1,8 miljarder kronor med ett
rörelseresultat före avskrivningar om 125 Mkr. Förvärvet förväntas ha
en positiv påverkan på Volatis resultat 2017. Akademibokhandeln
kommer att utgöra ett nytt fjärde affärsområde inom Volati.

Akademibokhandeln är den ledande bokhandelsaktören i Sverige med en
marknadsandel om cirka 35 procent av konsumentbokhandeln och med
starka erbjudanden i alla produkt- och leveransformer. Med 108
butiker, varav 80 egenägda och 28 drivna av franchisetagare, över
hela landet och e-handel både under varumärket Akademibokhandeln och
Bokus driver bolaget moderna och lönsamma försäljningskanaler för
privatpersoner, företag och offentlig verksamhet. Akademibokhandeln
vill med sin vision om läsglädje till alla, varje dag, också vara ett
nav i kulturlivet och en mötesplats för litteratur. För 2016 uppgick
Akademihandelskoncernens nettoomsättning till 1,8 miljarder kronor
och rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 125 Mkr.

"Vi är mycket glada och stolta över att vi får möjlighet att förvärva
Akademibokhandeln, ett förvärv som jag ser som typiskt för Volati.
Bokhandelsaktören är en välskött och lönsam koncern med starka
kassaflöden och en mycket väletablerad marknadsposition.
Akademibokhandeln och Bokus är samtidigt bland de starkaste
konsumentvarumärkena i Sverige med stora kundbaser.
Akademibokhandelns växande kundklubb har idag över 1,3 miljoner
medlemmar. Vi kommer tillsammans med ledningen att värna om
kundrelationerna genom att fortsätta utveckla bolagets erbjudande i
alla kanaler", säger Mårten Andersson, Volatis VD.

Volati har tecknat avtal om att förvärva aktierna i Akademibokhandeln
Holding AB från Accent Equity 2012 (71,7 procent), J.P. Killberg
Bokhandelsaktiebolag (11,1 procent), Stiftelsen Bokförlaget Natur &
Kultur (11,1 procent) och Krasse & Co AB (1,0 procent). Ledningen i
bolaget kommer att ligga kvar med ett ägande motsvarande 5,2 procent
av aktierna i Akademibokhandeln Holding AB. Förvärvet sker till ett
bedömt rörelsevärde (enterprise value, "EV") om cirka 760 Mkr vid
tillträdet och finansieras genom att utnyttja Volatis tillgängliga
kassa och befintliga kreditfaciliteter. Köpeskillingen för 100
procent av aktierna uppgår till 263 Mkr. Förvärvet sker till en
EV/EBITDA-multipel om 6,1 ggr. Med anledning av förvärvet kommer
Volatis resultat under tredje kvartalet att belastas med cirka 10 Mkr
i transaktionskostnader avseende främst Volatis finansiella rådgivare
Keystone MCF.

Akademibokhandeln Holding AB har emitterat ett säkerställt
obligationslån om 500 Mkr som i maj 2017 noterades på Nasdaq
Stockholm. Obligationslånet löper på 4 år till en ränta om 3 mån
STIBOR + 6,0 procent och lånet kan lösas av bolaget för 103 procent
av utestående lånebelopp från och med mars 2019. Så länge
obligationslånet är utestående föreligger restriktioner för hur
Volati kan ta del av kassaflödet från verksamheten i
Akademibokhandeln.

Förvärvet väntas ha en positiv effekt på Volatis resultat för 2017 och
kommer att bidra till en ökning av avkastningen på eget kapital.
Akademibokhandeln har betydande säsongsvariationer med stark
intjäning under årets fjärde kvartal och svagare resultat under årets
tre första kvartal. 2016 uppgick bolagets kassaflöde från den löpande
verksamheten till 94 Mkr. Akademibokhandeln kommer att utgöra ett
fjärde affärsområde inom Volati vid sidan av Handel, Konsument och
Industri.

Volatis strategi är att till rimliga värderingar förvärva verksamheter
med beprövade affärsmodeller och ledande marknadspositioner som med
stabila kassaflöden bidrar till finansiering av ytterligare förvärv.
Koncernen har sedan januari 2016 genomfört fem förvärv utöver
aktuellt förvärv av Akademibokhandeln. Volatis skuldsättning i form
av nettoskuld i relation till EBITDA, kommer efter genomfört förvärv
av Akademibokhandeln att uppgå till cirka 1,0 ggr, vilket med
marginal är inom ramen för bolagets mål om maximalt 3,0 ggr. Detta
möjliggör för Volati att genomföra ytterligare förvärv av nya
affärsenheter och kompletterande verksamheter.

"Akademibokhandeln är en verksamhet som under de senaste åren har
genomgått stora förändringar och mycket förtjänstfullt utvecklats för
att fånga de möjligheter som förflyttningen inom branschen innebär.
Idag har bolaget en vältrimmad verksamhet som med Volatis stöd kan
fortsätta att utvecklas långsiktigt. Vi ser värderingen som rimlig
för bolaget, givet dess marknadsposition och finansiella profil, på
den förvärvsmarknad vi har idag", fortsätter Mårten Andersson

"Vi har byggt en verksamhet som idag har ett mycket starkt erbjudande
i alla de kanaler som våra kunder vill handla böcker och
pappersvaror. Vi ser fram emot att bli en del av Volatikoncernen och
få Volati som långsiktiga ägare som jag tror kan bidra med viktig
kunskap och stöd i utvecklingen framåt", kommenterar Maria Hamrefors,
Akademibokhandelns VD.

"Ledningen har på ett mycket professionellt sätt stärkt
Akademibokhandelns erbjudande, position och lönsamhet under vår tid
som ägare. Vi ser Volati som en kompentent aktör som kommer att bli
en bra och långsiktig ägare till bolaget", säger Martin Tisell,
ordförande i Akademibokhandeln och partner på Accent Equity Partners
AB, investeringsrådgivare till Accent Equity 2012.

Tillträde förväntas ske under juli 2017. Ägarbytet innebär inga
förändringar för de cirka 500 anställda eller de franchisetagare som
driver 28 av butikerna. Förvärvet är villkorat av besked om
godkännande från Konkurrensverket.

_______________________________________________________________________

Telefonkonferens för media och investerare 17 maj, kl 10.00.

Volati inbjuder till en presentation vid en telefonkonferens onsdagen
den 17 maj 2017 kl 10.00.

Volatis VD Mårten Andersson kommer att presentera förvärvet och svara
på frågor. Presentationen hålls på svenska.

· Ring in på telefonnummer 08 5664 2664. Vänligen ring in i god tid
och anmäl dig.

· Länken till audiosändningen finner du här
(https://tv.streamfabriken.com/2017-05-17-volati-presskonferens).

Medie- och investerarträff i Akademibokhandelns butik, Mäster
Samuelsgatan 28, 23 maj kl 9.00

Välkomna att träffa Akademibokhandelns VD Maria Hamrefors och Volatis
VD Mårten Andersson som presenterar förvärvet och Akademibokhandelns
verksamhet samt svarar på frågor.

_______________________________________________________________________

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84,
marten.andersson@volati.se

Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Denna information är sådan information som Volati AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 08.00 (CET).

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett
40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tolv affärsenheter
organiserade i de tre affärsområdena Handel, Konsument och Industri.
Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande
marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar
och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.
Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och
entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och
finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt
cirka 1 200 anställda och en årlig omsättning om cirka 3,2 miljarder
kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/volati-ab/r/volati-forvarvar-akademibokhandeln...
http://mb.cision.com/Main/12520/2267069/675404.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.