Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Volvofinans Bank: Delårsrapport Q2 2019

JAN-JUN 2019 I SAMMANDRAG
Rörelseresultat: 259 mnkr (293)
Avkastning på eget kapital: 10,8 % (11,9)
Utlåning per 30 juni: 37,4 mdkr (37,7)
Kreditförluster, netto: 8,2 mnkr (6,2)
Kärnprimärkapitalrelation: 18,4 % (17,6)

Volvofinans Bank följer upp det starka resultatet i första kvartalet
med ett lika starkt andra kvartal, halvårsresultatet uppgår till 259
mnkr. Resultatet är 34 mnkr sämre än 2018, men justerat för
engångsposter är resultatförbättringen 12 %, trots fortsatt kraftiga
planerade investeringar i våra digitala tjänster. Det förbättrade
resultatet förklaras av ett ökat samlat räntenetto främst drivet av
ett högre ränteläge, samt högre intäkter inom bilavyttring.

Bankens utlåning har under de senaste 12 månaderna minskat med 0,4
mdkr, minskningen är hänförlig till affärsområdet Cars, medan Fleet
ökar sin kreditvolym med 0,4 mdkr. Affärsområdet Trucks volymer är
oförändrade under perioden.

Utvecklingen sedan första halvåret 2018, då registreringarna för
personbilar slog rekord på grund av den ändrade
tjänstebilsbeskattningen, Bonus Malus, är i viss mån förväntad. Att
utlåningen inom Cars, där majoriteten utgörs av lån och leasing till
privatpersoner och mindre företag, backar beror framförallt på två
faktorer. Dels tvekar många köpare inför ett nybilsköp då
drivmedelsfrågorna är många (bensin, diesel eller el), dels väljer
många istället att gå på en något begagnad bil som inte kostar lika
mycket och dessutom är befriad från den höjda bilskatten. Den ökade
utlåningen inom Fleet, som huserar bankens storföretagskunder, drivs
av den stora kundtillströmning som segmentet haft under de senaste
två till tre åren. De nya kundernas tjänstebilar plockas ut allt
eftersom gamla, konkurrentfinansierade, bilar löses. Volymökningen
inom Fleet sker alltså med viss tidsförskjutning efter att vi knutit
till oss kunden.

Med ovan sagt kan vi ändå konstatera att totalmarknaden 2019 tuffar på
mycket bra i ett historiskt perspektiv. Vid halvårsskiftet hade 167
000 fordon registrerats, vilket också indikerar att BilSwedens
helårsprognos om 335 000 registreringar ser ut att ligga rätt. Slår
prognosen in skulle det innebära att årets försäljning är den sjätte
bästa någonsin. Marknadsandelen för Volvo Cars ligger något lägre än
tidigare år, 18,9 %, men Volvo befäster fortsatt sin position som
marknadsledare med bästsäljaren (S/V60) och fem modeller i topp tio.
Den tappade marknadsandelen avseende registreringar under året är
primärt kopplad till längre leveranstider för Volvos modeller. Även
Renault/Dacia går bra och ökar sin samlade andel till 5,2 %. Volvo
Lastvagnar fortsätter att tampas med Scania om förstaplatsen i
prognostiserad fortsatt god totalmarknad.

Utvecklingen mot elektrifierade bilar, helt eller delvis
batteridrivna, växer sig allt starkare på den svenska marknaden.
Andelen el- och hybridbilar ökade med 60 % under juni månad. Hittills
i år är andelen elektrifierade bilar 10 % jämfört med dryga 4 % förra
året. Efterfrågan på Volvos laddhybrider är större än tillgången och
Renault Zoe ligger i absoluta toppen av registrerade elbilar.
Förväntningarna är höga inför Polestars försäljningsstart under 2020
och på Volvos kommande elbilsmodeller, med visning av första bilen i
höst. Utvecklingen av elbilar ligger i linje med bankens inriktning
inom hållbarhet. Inför ett kommande upplåningsbehov har vi uppdaterat
och skärpt vårt ramverk för emission av gröna obligationer, där
likviden skall allokeras till Volvofinans gröna utlåningsportfölj
bestående av finansierade bonusklassificerade bilar.

Kommande "hösttermin" ser vi med spänning och förväntan fram emot, för
att ytterligare förverkliga vår spännande resa som "the mobility
bank".

Allt gott och på återhörande!

Conny Bergström
Verkställande direktör
Volvofinans Bank AB

Volvofinans Bank AB
Box 198, Bohusgatan 15
40123 Göteborg
031-83 88 00

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår
vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra
kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och
betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare
vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar
och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar
allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar
administrationen av vagnparker - www.volvofinans.se

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) kan vara
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS
2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti
2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/volvofinans-bank/r/delarsrapport-q2-2019,c284...
https://mb.cision.com/Main/13912/2842356/1094429.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.