Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Volvofinans Bank: Delårsrapport Q3 2019

JAN-SEP 2019 I SAMMANDRAG
Rörelseresultat: 413 mnkr (405)
Avkastning på eget kapital: 11,5 % (10,9)
Utlåning per 30 september: 37,1 mdkr (37,3)
Kreditförluster, netto: 12,2 mnkr (9,2)
Kärnprimärkapitalrelation: 19,3 % (18,2)

Volvofinans Bank ökar resultatet under det tredje kvartalet och för
perioden januari - september uppgår rörelseresultatet till 413 mnkr.
Resultatet överstiger föregående år med 8 mnkr eller 2 %. Rensat för
engångsposter är dock resultatförbättringen 29 mnkr eller drygt 7 %.

Resultatförbättringen förklaras av lägre upplåningskostnader, samt
högre avyttringsintäkter vid operationella leasar. Total utlåning
minskar något, minskningen härrör från bankens
säljfinansieringsgrenar Cars och Trucks, medan affärsområdet Fleet
däremot ökar finansierad volym. Minskade utlåningsvolymer förklaras
främst av att bilförsäljningen i Sverige, totalmarknaden, minskar med
12 %, samt att Volvo Trucks främsta rival på marknaden för tunga
lastvagnar levererat ut en ny modell under året. Resultatmässigt
bidrar affärsområdet Cars med ett något högre resultat än motsvarande
period föregående år, medan Trucks resultat minskar något. Fleet
ligger i nivå med förra årets resultat men rensat för återföring av
restvärdesnedskrivning 2018 går bankens storföretagsaffär klart
bättre än föregående år.

Marknaden för begagnade personbilar kännetecknas sedan en tid av höga
priser, drivet av större efterfrågan som i sin tur drivs av högre
nybilsskatter, osäkerhet kring drivmedelsval vid nybilsköpet samt på
senare tid med mycket svag kronkurs, även av utländska köpare. Hög
efterfrågan på begagnat påverkar i både positiv och negativ riktning.
Som redan nämnts ovan får banken bättre betalt vid bilavyttring,
medan baksidan är något mindre nybilsfinansiering.

Även om nybilsförsäljningen i Sverige totalt sett minskar,
registreringarna per den 30 september uppräknat till ett år ger ca
330 000 registreringar mot 353 000 under 2018, så ökar antal elbilar
samt laddhybrider kraftigt. Enligt BilSweden har andelen rena elbilar
ökat med 205 % hittills i år och utgör 4,9 % av registreringarna,
vilket skall jämföras med 1,4 % samma period förra året. Andelen
laddbara bilar, d v s elbilar och laddhybrider tillsammans, utgjorde
i september 13,5 % av registreringarna. Vi lär se fortsatt ökning av
andelen laddbara bilar framöver, inte minst mot bakgrund av att EU
pressar biltillverkare att nå 95 gram CO2 i snitt av sålda bilar
under 2021. Efter sommaren nästa år börjar Volvo Cars leverera
nyligen presenterade XC40 Recharge till kund och dotterbolaget
Polestar kommer med sin första elbil, Polestar 2, i juni.

Mycket spännande på tekniksidan att vänta under kommande år alltså,
men först ser vi fram emot att avsluta Volvofinans Banks jubileumsår
(AB Volvofinans bildades 1959) på bästa möjliga sätt och leverera
ännu ett starkt årsbokslut.

Conny Bergström
Verkställande direktör
Volvofinans Bank AB

Volvofinans Bank AB
Box 198, Bohusgatan 15
40123 Göteborg
031-83 88 00

Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ) kan vara
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS
2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november
2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/volvofinans-bank/r/delarsrapport-q3-2019,c295...
https://mb.cision.com/Main/13912/2953854/1137269.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.