Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Wallenstam: Förvaltningsresultat om 162 Mkr väntas i 4 kv - SIX

(Enk?ten s?ndes f?r f?rsta g?ngen den 22 februari)

4 kv 2015, Mkr Medel Median H?gsta L?gsta # 2014

Hyresint?kter 389 386 399 380 5 380

Drift?verskott 262 261 269 254 5 256
F?rvaltningsresultat 162 145 199 143 5 129

F?rvaltn-res/aktie, kr 0,49 0,43 0,60 0,43 5 0,38

K?lla: Inquiry Financial

(SIX) G?teborgs- och Stockholmsfokuserade fastighetsbolaget
Wallenstams f?rvaltningsresultat v?ntas f?r fj?rde kvartalet 2015
komma in p? 162 miljoner kronor. Det visar en analytikerenk?t med fem
givare.

Det motsvarar en tillv?xt med hela +26 procent mot samma period
f?reg?ende ?r. R?knat som f?rvaltningsresultat per aktie ?r tillv?xten
+28 procent.

Kvartalets hyresint?kter (ej avseende j?mf?rbart best?nd) samt
drift?verskottet v?ntas stiga med +2,4 procent respektive +2,3 procent
mot fjol?rskvartalet.

Det inneb?r att analytikerna v?ntar sig att finansieringens
finansnetto, samt m?jligen koncernens f?rvaltnings- och
administrationskostnader, ska st? f?r den absoluta huvuddelen av
f?rvaltningsresultatets f?rv?ntade lyft.

Under perioden ?r Wallenstams st?rsta meddelade aff?r avtalet d?r
man s?ljer av sitt kvarvarande Helsingborgsbest?nd till Willhem f?r
ett totalt fastighetsv?rde om cirka 1,3 miljarder. Cirka h?lften av de
totalt cirka 380 hyresbost?derna som s?ljs befann sig i december under
produktion s? tilltr?dena ska ske i etapper under 2016 och 2017.

Vidare har Wallenstam genomf?rt fem mindre f?rs?ljningar i G?teborg
och Stockholm, varav fyra till hyresg?sters bostadsr?ttsf?reningar,
f?r totala fastighetsv?rden om knappt 275 miljoner.

Inom Wallenstams p?g?ende bostadsproduktion har man k?pt in mark
f?r knappt 37 miljoner i J?rfalla. Vidare har man under kvartalet
byggstartat 184 hyresr?tter i Tyres?, 148 hyresr?tter i Solberga samt
116 hyresr?tter i Gr?nby, Uppsala. I tidigare skeden har man f?tt en
markreservation f?r framtida utveckling av kvarteren n?rmast
Liding?bron i Ropsten.

F?r Wallenstams omfattande nyproduktion av bost?der ?r nuvarande
m?ls?ttning att ?ver tid producera 1.500 l?genheter ?rligen. Vid
utg?ngen av tredje kvartalet hade Wallenstam cirka 1.300 l?genheter i
produktion.

Inom bolagets G?teborgskoncentrerade kommersiella best?nd har en ny
fas i upprustningen av Avenyn-best?ndet inletts med projektet Mid
Avenue Valand.

Utdelningsf?rslaget f?r 2015 sp?r analytiker i genomsnitt till 1,28
kronor per aktie, vilket splitjusterat skulle inneb?ra en ?kning med
n?ra 14 procent st?llt mot 2014 ?rs niv?.

Wallenstams rapport v?ntas onsdagen den 24 februari. Klockan 15.00
samma dag h?ller finanschefen Susann Linde en telefonkonferens med
webcast.

2015, Mkr Medel Median H?gsta L?gsta # 2014

Hyresint?kter 1.548 1.545 1.558 1.539 5 1.566

Drift?verskott 1.116 1.115 1.123 1.108 5 1.127
F?rvaltningsresultat 674 657 711 655 5 592

F?rvaltn-res/aktie, kr 2,02 1,97 2,13 1,96 5 1,76
Utdelning/aktie, kr 1,28 1,25 1,40 1,25 5 1,125*

* Splitjusterat

2016, Mkr Medel Median H?gsta L?gsta #

Hyresint?kter 1.613 1.575 1.696 1.573 5

Drift?verskott 1.176 1.173 1.232 1.126 4
F?rvaltningsresultat 758 729 934 641 5

F?rvaltn-res/aktie, kr 2,27 2,19 2,80 1,92 5
Utdelning/aktie, kr 1,42 1,38 1,60 1,35 5

2017, Mkr Medel Median H?gsta L?gsta #

Hyresint?kter 1.717 1.664 1.931 1.604 5

Drift?verskott 1.276 1.254 1.418 1.176 4
F?rvaltningsresultat 810 849 982 675 5

F?rvaltn-res/aktie, kr 2,43 2,55 2,94 2,02 5
Utdelning/aktie, kr 1,51 1,50 1,70 1,40 5

Estimat fr?n Carnegie, Handelsbanken Capital Markets, Nordea
Markets, SEB Equity Research samt Swedbank Markets ing?r i enk?ten.

Siffrorna i tabellerna har samlats in och sammanst?llts av Inquiry
Financial / Thomson Reuters.

Johan Eklund, tel +46 31 350 64 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.