Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

WALLENSTAM: Wallenstam delårsrapport 1 jan-30 sep 2019: Kvartalets överskottsgrad ökar till 79 %

Hans Wallenstam, vd, samt Susann Linde, CFO och IR-ansvarig,
kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen
publiceras senast kl. 08.30. Conference call med Susann Linde äger
rum kl. 09.30 via www.financialhearings.com. Presentationen finns
tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer.

1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2019

· Substansvärdet per aktie ökar med 3,40 kr i perioden och uppgår
till 85,70 kr (79,20).

· Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 12 % och uppgår till 851
Mkr (758).

· Hyresintäkterna ökar med drygt 6 % och uppgår till 1 511 Mkr (1
422).

· Byggnation av fastigheter uppgår till 2 390 Mkr (1 552).
· På bokslutsdagen hade vi 2 848 lägenheter i produktion.
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 009 Mkr (1
068).

· Resultat före skatt uppgår till 1 286 Mkr (1 917) och resultat
efter skatt uppgår till 1 038 Mkr (1 769), motsvarande 3,2 kr per
aktie (5,5).

1 JULI-30 SEPTEMBER 2019

· Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 3 % och uppgår till 304
Mkr (296).

· Hyresintäkterna ökar med 6 % och uppgår till 510 Mkr (480).
· Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 460 Mkr
(183).

· Resultat efter skatt uppgår till 463 Mkr (459), motsvarande 1,4 kr
per aktie (1,4).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

"Verksamheten fortsätter att leverera resultat. Vi ser ett högre
förvaltningsresultat, som ökar med 12 % jämfört med förra året, en
överskottsgrad om 79 % i kvartalet och ytterligare ökning i
substansvärdet, som nu uppgår till 85,70 kronor per aktie. Vi följer
planen och arbetar kontinuerligt med att förekomma och hantera de
eventuella utmaningar som dyker upp längs vägen."

"Vi fortsätter att jobba med det vi gör bra - att skapa efterfrågade
hem och arbetsplatser och utveckla områden som är trygga och
attraktiva. God kvalitet, kostnadskontroll och effektiva processer i
byggande, uthyrning och förvaltning är nycklar till fortsatt
framgång, och något som vi förstås fokuserar på även framåt."

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 08:00.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00
00 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se
Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar
fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg,
Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 50
miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1
000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm.
Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna
vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq
Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wallenstam/r/wallenstam-delarsrapport-1-jan-3...
https://mb.cision.com/Main/590/2937564/1127159.pdf
https://mb.cision.com/Public/590/2937564/812d371ee5fc9ce2.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.