Du är här

2018-07-18

WALLENSTAM: Wallenstam delårsrapport 1 januari-30 juni 2018: Välpositionerade för framtiden

Hans Wallenstam, vd, samt Susann Linde, CFO och IR-ansvarig,
kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen
publiceras senast kl. 08.30.

Conference call med Susann Linde äger rum kl. 09.30 via
www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på
www.wallenstam.se/presentationer.

1 JANUARI-30 JUNI 2018

· Tillväxttakten i substansvärdet på rullande helår, exklusive
utdelning och återköp, uppgår till 10,5 %.

· Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 18 % och uppgår till 462
Mkr (391).

· Hyresintäkterna ökar med närmare 14 % och uppgår till 942 Mkr
(829).

· Byggnation av fastigheter uppgår till 965 Mkr (1 179).
· På bokslutsdagen hade vi 1 760 lägenheter i produktion.
· Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till
892 Mkr (1 638).

· Resultat före skatt uppgår till 1 346 Mkr (1 818) och resultat
efter skatt uppgår till 1 310 Mkr (1 447), motsvarande 4,0 kr per
aktie (4,4).

· I syfte att anpassa koncernen för kommande nya
företagsbeskattningsregler har räntederivat med undervärden om 776
Mkr förtidslösts, vilket påverkar resultat före orealiserade
värdeförändringar och nedskrivningar men inte totalt resultat.

1 APRIL-30 JUNI 2018

· Förvaltningsresultat fastigheter ökar med drygt 22 % och uppgår
till 245 Mkr (200).

· Hyresintäkterna ökar med drygt 14 % och uppgår till 475 Mkr (415).
· Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till
766 Mkr (1 269).

· Resultat efter skatt uppgår till 1 000 Mkr (907), motsvarande 3,1
kr per aktie (2,8).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

"Återigen kan jag presentera ett mycket bra resultat, verksamheten
fungerar väl och siffrorna pekar åt rätt håll, till exempel har
förvaltningsresultatet stigit drygt 22 % jämfört med samma kvartal
förra året."

"Det råder en oerhört stor efterfrågan på de hyresrätter vi
producerar, och det är ett högt tryck på våra kommersiella lokaler.
Vi har starka finanser, med en soliditet om 44 %, och vi har säkrat
en låg ränta för många år framåt. Vi bygger kostnadseffektivt med
kvalitet och vi har en effektiv organisation för förvaltning,
uthyrning och kundservice med medarbetare som är oerhört engagerade
och kunniga."

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018
klockan 08:00.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00
00 alt. 0705-17 11 34

Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel.
031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger
och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i
Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till
cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll
och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon
kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande
på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets
B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wallenstam/r/wallenstam-delarsrapport-1-januar...
http://mb.cision.com/Main/590/2576943/880076.pdf
http://mb.cision.com/Public/590/2576943/bf1befa610d114c4.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.