Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Wärtsilä Oyj Abp: WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016

Wärtsilä Oyj Abp DELÅRSRAPPORT 25.10.2016 kl 8.30 lokal tid

WÄRTSILÄS DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2016

ORDERINGÅNGEN UTVECKLADES POSITIVT
Detta meddelande är en sammanfattning av Wärtsiläs delårsrapport
januari-september 2016. En pdf-version av den fullständiga delårsrapporten
finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på
adressenhttp://www.wartsilareports.com/sv-SE/2016/q3/startsida/och
Wärtsiläs webbsidorwww.wartsila.com.
CENTRALT UNDER TREDJE KVARTALET

- Orderingången ökade med 5% till 1.139 miljoner euro (1.086)
- Omsättningen minskade med 12% till 1.079 miljoner euro (1.222)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,06 (0,89)
- Jämförbart rörelseresultat 123 miljoner euro, dvs. 11,4% av omsättningen
(160 miljoner euro, dvs. 13,1%)
- Resultat per aktie 0,43 euro (0,49)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 189 miljoner euro (-5)

CENTRALT UNDER RAPPORTPERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2016

- Orderingången ökade med 2% till 3.604 miljoner euro (3.529)
- Omsättningen minskade med 6% till 3.242 miljoner euro (3.439)
- Orderingång jämfört med faktureringen 1,11 (1,03)
- Jämförbart rörelseresultat 330 miljoner euro, dvs. 10,2% av omsättningen
(397 miljoner euro, dvs. 11,5%)
- Resultat per aktie 0,92 euro (1,46)
- Kassaflöde från rörelseverksamheten 378 miljoner euro (78)
- Orderstocken minskade med 2% och uppgick till 5.024 miljoner euro (5.112) i
slutet av perioden

WÄRTSILÄS UTSIKTER FÖR 2016

Wärtsilä reviderade sina utsikter 12.10.2016. Wärtsilä förväntar sig nu att
omsättningen minskar med kring 5%, medan lönsamheten (jämförbart
rörelseresultat som procent av omsättningen) kommer att vara kring 12%.
Tidigare förväntade sig Wärtsilä att omsättningen skulle öka med 0-5%, medan
lönsamheten skulle vara 12,5-13,0%.

KONCERNCHEF JAAKKO ESKOLA

"Utvecklingen under tredje kvartalet 2016 var i stort sett i linje med våra
förväntningar. Som väntat resulterade koncentrationen av leveranserna till
slutet av året i en lägre omsättning, vilket belastade vårt rörelseresultat.
Vi fortsätter att fokusera på att förbättra vår organisations effektivitet
och flexibilitet.

Även om serviceaktiviteten har stabiliserat sig på en hög nivå ser vi positivt
på de långsiktiga drivkrafterna. Inom utrustningsmarknaden var efterfrågan på
nya fartyg svag, vilket återspeglar utmaningarna relaterade till
överkapacitet och låga fraktpriser. Det förbättrade sentimentet på
kraftförsörjningsmarknaden bidrog dock till ökningen i den totala
orderingången. Jag är glad över att notera att vår solida projektpipeline
stöder en fortsatt positiv orderutveckling inom affärsområdet Energy
Solutions.

Trots ökningen i orderingången har vi justerat våra utsikter för 2016 på grund
av lägre än förväntade kraftverksleveranser under innevarande år. Vi
förväntar oss nu en liten nedgång i omsättningen medan lönsamheten väntas
ligga kring 12%."

NYCKELTAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ |
| MEUR 2016 2015 Förändring 2016 2015 Förändring 2015 |
| Orderingång 1 139 1 086 5% 3 604 3 529 2% 4 932 |
| Orderstock i slutet av perioden 5 024 5 112 -2% 4 882 |
| Omsättning 1 079 1 222 -12% 3 242 3 439 -6% 5 029 |
| Rörelseresultat1 122 149 -18% 301 386 -22% 587 |
| % av omsättningen 11,3 12,2 9,3 11,2 11,7 |
| Jämförbart rörelseresultat 123 160 -23% 330 397 -17% 612 |
| % av omsättningen 11,4 13,1 10,2 11,5 12,2 |
| Jämförbart justerat EBITA 132 170 -22% 356 420 -15% 643 |
| % av omsättningen 12,3 13,9 11,0 12,2 12,8 |
| Resultat före skatter 115 132 -13% 253 354 -29% 553 |
| Resultat/aktie, EUR 0,43 0,49 0,92 1,46 2,25 |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde 189 -5 378 78 255 |
| Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 384 513 372 |
| Bruttoinvesteringar 126 314 346 |
| Nettoskuldsättningsgrad 0,18 0,26 0,17 |
| 1Jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2016 omfattade |
|omstruktureringskostnader på 2 miljoner euro (11). Under rapportperioden |
|januari-september 2016 uppgick omstruktureringskostnaderna till 29 miljoner |
|euro (11), av vilka 17 miljoner euro var nedskrivningar. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARKNADSUTSIKTER

Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter
den ökande efterfrågan på el och tillgången till internationell finansiering
för infrastrukturprojekt att backa upp kraftverksinvesteringar. I
västländerna fortsätter den låga ekonomiska tillväxten att begränsa
efterfrågan på nya kraftverk med undantag för Nordamerika där marknadsläget
för gasdrivna kraftverk är ljusare. Megatrenden för förnybara energikällor är
uppenbar, och investeringarna förväntas vara riktade särskilt till
storskaliga solkraftverk. Dessutom ökar användningen av decentraliserad,
flexibel gasdriven kraftförsörjning i världen. Elmarknaderna utvecklas med
tanke på den nödvändiga flexibiliteten, vilket möjliggör nya lönsamma
investeringar. Wärtsiläs systematiska arbete för att utveckla dessa marknader
kommer att fortsätta genom framhävandet av fördelarna med Smart Power
Generation.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande utmanande.
Överkapacitet och låga fraktpriser fortsätter att begränsa efterfrågan på
nybyggen inom handelsfartyg, medan det låga oljepriset påverkar
investeringarna i och utvecklingen av offshoreprospektering. På marknaden för
gastankfartyg är efterfrågan på både LNG- och LPG-tankfartyg utsatta för
tryck på grund av låga priser på olja och gas samt obalans mellan utbud och
efterfrågan. Utsikterna för kryssningsfartyg och passagerarfärjor är
fortfarande positiva. Efterfrågan på kryssningsfartyg stöds av ökande
passagerarvolymer, i synnerhet i Asien, medan efterfrågan på passagerarfärjor
främjas av förnyade flottor i Europa, den potentiella implementeringen av nya
utsläppsgränser och fördelaktiga priser på nybyggen.

Utsikterna för servicemarknaden är fortfarande solida, med tillväxtmöjligheter
inom valda regioner och segment. En ökning i det installerade beståndet av
medelvarviga motorer och propulsionsutrustning samt övergången till
gasbaserad teknik kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av
äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på
kort sikt inom handelsfartyg. Inom offshore väntas ökningen i det
installerade beståndet under de senaste åren delvis kompensera för
utmaningarna i vissa regioner. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande
positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt
positiv, särskilt i Mellanöstern och Afrika. På bade marin- och
kraftverksmarknaden är kunderna fortfarande intresserade av långfristiga
serviceavtal.
ANALYTIKER- OCH PRESSKONFERENS

En analytiker- och presskonferens ordnas idag den 25.10.2016 kl. 10.00 på
huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls
på engelska och kan ses på följande
adress:http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1278954&s=1&k=6DAAD0150CB60B0FBA...ör
att delta i telekonferensen, registrera er på följande
adress:http://emea.directeventreg.com/registration/89931295. Ni erhåller
konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår,
tyck *0 och operatören hjälper er. Använd *6 för att stänga av ljudet från er
telefon under telekonferensen och samma kod för att lägga på ljudet igen.

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets
webbsida senare samma dag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Wirén
Ekonomi- och finansdirektör
Tfn: +358 10 709 5640
marco.wiren@wartsila.com
Natalia Valtasaari
Direktör, Investerar-&mediarelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

För pressinformation, vänligen kontakta:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och
kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning
på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den
miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och
kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med
cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200
verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Delårsrapport Q3 2016
http://hugin.info/131481/R/2051078/767353.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Wärtsilä Oyj Abp via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.