Du är här

2018-07-25

WeAreQiiwi Interactive AB: Delårsrapport kvartal 2 2018

Andra kvartalet 1 april - 30 juni 2018:

· Omsättning 5 900 TSEK (1 721 TSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 748 TSEK (-591
TSEK)

· Resultat efter finansiella poster (Net result) -1 832 TSEK (-607
TSEK)

· Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,11 SEK)
Halvår (6 månader) Jan - juni 2018:

· Omsättning 11 543 TSEK (3 971 TSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 142 TSEK (-119
TSEK)

· Resultat efter finansiella poster (Net result) -3 312 TSEK (-138
TSEK)

· Resultat per aktie uppgick till -0,45 SEK (-0,03 SEK)
Väsentliga händelser under andra kvartalet:
Förvärvar spelstudion Milliplay:
Den 26 juni 2018 meddelade bolaget att man förvärvat den cypriotiska
spelstudion Milliplay som fokuserar på match-3 pusselspel. Affären
ska verkställas genom ett apportförvärv vilket innebär att bolaget
under perioden beslutat om att genomföra en nyemission om totalt 480
852 nyemitterade aktier enligt bemyndigande från årsstämman i Qiiwi.

Backpacker®:
Passerat 1,5 miljoner registrerade spelare:
Den 14 maj 2018 meddelade bolaget att speltiteln Backpacker passerat
1,5 miljoner registrerade spelare. Bolaget ser en fortsatt stark
intäktspotential avhängt till aktiviteten i spelarbasen. De
registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA,
Tyskland, Sverige, Norge och Danmark.

Facebook-versionen av Backpacker® featured på Facebook Games:
Den 24 maj 2018 meddelade bolaget att Facebook-versionen av
Backpacker® blivit Featured på Facebooks sektion "Facebook Games".
Detta innebär att spelet visas på utvalda platser i Facebooks
spelbutik globalt.

Väsentliga händelser efter det andra kvartalet:
Backpacker®:
Global lansering av nya funktionen Backpacker Arena:
Den 19 juli 2018 meddelade bolaget att den nya sociala funktionen
"Backpacker Arena" i speltiteln Backpacker lanserats globalt.
Funktionen inför ett nytt sätt för spelare att tävla mot varandra och
ökar speltitelns möjlighet att öka intäkt per spelare.

Utdrag från andra kvartalets VD ord:
Vi har redan passerat föregående års omsättning
Det andra kvartalet och första halvåret av 2018 är nu genomfört och vi
kan konstatera att vi redan efter sex månader passerat 2017 års
helårsomsättning med ca 16%. Omsättningen under andra kvartalet
landade på totalt 5 900 TSEK vilket är en ökning mot föregående års
period med 242%. Omsättningstillväxten är framförallt relaterat till
en ökning av intäkterna från speltiteln Backpacker® där vi fortsatt
ser en stor potential på kritiska marknader som USA och Tyskland. Ett
fortsatt optimeringsarbete är ständigt pågående och med nya
funktioner som den nyligen globalt lanserade "Backpacker Arena" där
vi inför fler sociala inslag i speltiteln i paritet med optimeringar
kring annonsintäkter hoppas vi kunna nå nya höjder i form av
spelarengagemang och intäkt per spelare.

Bolaget har tidigare annonserat ett lönsamhetsmål för 2018 på
helårsbasis. Bolaget har i samband med det nyligen genomförda
förvärvet av Milliplay och etablering av en mer aggressiv
förvärvsstrategi omvärderat detta mål och istället valt att fokusera
på ökad tillväxt och att investera i nya speltitlar för att bygga
Qiiwi kraftfullare på längre sikt.

Periodens ARPDAU/DAU/MAU/STICKINESS (Inom parentes redovisas
föregående kvartals värde.)

ARPDAU:
ARPDAU för andra kvartalet 2018 var 1,02 SEK (0,88 SEK) vilket är en
förbättring jämfört mot det första kvartalet 2018. (ARPDAU är ett
nyckeltal som symboliserar den genomsnittliga totala intäkten per
daglig aktiv spelare. Detta värde redovisas innan avdrag för
plattformskostnader och exkluderat moms.)

DAU:
Det genomsnittliga antalet DAU för andra kvartalet 2018 var 61 363 st
(62 901 st) vilket är en försämring jämfört mot det första kvartalet
2018. Trots en marginell försämring i DAU ser vi ändå en ökning i
omsättning vilket betyder att vi lyckats få ut mer värde per aktiv
spelare och lyckats bibehålla de spelare som vi tjänar pengar på.
(DAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet dagliga unika
spelare.)

MAU:
Det genomsnittliga antalet MAU för andra kvartalet 2018 var 307 276 st
(272 500 st) vilket är en förbättring jämfört mot det första
kvartalet 2018. (MAU är ett nyckeltal som symboliserar antalet unika
aktiva spelare under den senaste 30-dagarsperioden.)

Stickiness:
Stickiness för andra kvartalet 2018 var 19,97% (23,08%) vilket är en
försämring jämfört med första kvartalet 2018. (DAU/MAU kvoten - ofta
kallad Stickiness - indikerar att spelarna under andra kvartalet 2018
uppvisar en försämrad aktivitet och lojalitet jämfört med första
kvartalet 2018. Det försämrade värdet kan förklaras till att man
bland annat under det andra kvartalet 2018 hade en Feature av
speltiteln Backpacker® på Facebook där mycket trafik strömmat in för
att testa spelet men som inte enbart är trafik riktad mot målgruppen
för spelet.)

Milliplay - Ett första steg i Qiiwi's förvärvsstrategi
Den stora höjdpunkten under perioden har varit förvärvet av den
cypriotiska spelstudion Milliplay vilket innebär att vi blivit en
internationell aktör på mobilsspelsmarknaden. Förvärvet innebär att
vi fått ett oerhört duktigt team som hittills fokuserar uteslutande
på match-3 spel och att skapa innovativa spelupplevelser inom genren.
Inom Milliplay-teamet finns kompetenser inom bl.a. front-end och
back-end utveckling, grafisk design, 3D-design, dataanalys/business
intelligence, user acquisition, QA/testning och projektledning vilket
innebär att Qiiwi stärks som helhet inom samtliga områden. Som
spelstudio är Milliplay en kostnadseffektiv produktionsmaskin som i
likhet med Qiiwi kan vara lyhörd mot marknadstrender och snabbt
utveckla prototyper av nya spel som marknaden efterfrågar och som
uppvisar intäkts- och lönsamhetspotential. Att ha en lokal närvaro på
Cypern öppnar också upp för att kunna genomföra nya satsningar till
låg risk med tanke på kostnadseffektiviteten. Vi arbetar på flera
spännande satsningar som vi hoppas kunna återkomma till inom kort.

Vår ambition är att framöver söka fler förvärv av spelstudios främst i
Europa, men möjligtvis även i andra delar av världen om
förutsättningarna känns rätt. Detta är en modell som tillämpas av
många av de allra största mobilspelbolagen på marknaden, där man har
ett stort antal utvecklingsteam som jobbar i mindre grupper utspridda
över olika länder.

Word Memories - Mjuklansering pågår
Under första kvartalet startade vi mjuklanseringen av vårt nya ordspel
Word Memories. Förtillfället arbetar vi vidare med speltiteln under
mjuklanseringsfasen vilket innebär analysarbete och optimeringar
baserat på de nyckeltal spelet uppvisar. Detta för att framöver kunna
starta en global lansering när speltiteln lever upp till de nyckeltal
som bolaget förväntar sig.

Fokus på ökad tillväxt
Årets första sex månader har inneburit ett fortsatt stort
optimeringsfokus för speltiteln Backpacker®, inledande av
mjuklanseringen av vårt nya ordspel Word Memories där vi ser stor
potential samt att vi genomfört vårt första bolagsförvärv i form av
Milliplay. Förvärv kommer bli en viktig del i Qiiwi's framtida
strategi för att stärka bolaget på långsikt och hitta fler kraftfulla
speltitlar/genrer att växa omsättning och tillväxt på. Vår vision är
att sköta utveckling och publicering av våra speltitlar helt på egen
hand och således kontrollera hela vår affär från prototyp till
förvaltning vilket leder till ökad vinstmarginal på sista raden. Det
är med stor glädje och energi som vi inleder andra halvan av 2018.

/Erik Dale Rundberg, VD WeAreQiiwi Interactive AB
För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och
Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har
sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de
är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets
slogan är "Saving the World from Stupidity". Qiiwi är noterat på
Spotlight Stock Market med tickern QIIWI. För mer information besök
www.qiiwi.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/delarsrapport-kvar...
http://mb.cision.com/Main/16264/2580724/882753.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.