Du är här

2017-09-11

WeAreQiiwi Interactive AB: Idag inleds teckningsperioden i Qiiwi Interactive:s spridningsemission inför planerad notering p...

Idag inleds teckningstiden i WeAreQiiwi Interactive AB:s publika
spridningsemission av högst 2 030 000 aktier. Vid fulltecknad
emission tillförs Qiiwi:s cirka 13 MSEK, före emissionskostnader.
Qiiwi har på förhand erhållit teckningsförbindelser för cirka 8,1
MSEK, motsvarande cirka 63 procent av den totala emissionslikviden.

Kort om Qiiwi

Qiiwi är ett svenskt spelbolag med säte i Alingsås. Bolagets nuvarande
verksamhet startade 2012 och Bolaget har sedan dess utvecklat och
distribuerat ett 20-tal spel som tillsammans laddats ned cirka fem
miljoner gånger. Bolaget har en tydlig inriktning mot olika former av
kunskapsspel, innebärande att spelens koncept baseras på någon form
av problemlösning. Bolagets slogan är "Saving the World from
Stupidity". Qiiwi lanserade under hösten 2016 sin hittills största
produktion: BackpackerTM, som nu förbereds för en global lansering
tillsammans med samarbetspartnern MAG Interactive AB.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar

- Det är oerhört spännande tider för Qiiwi. Vi står inför vår största
globala lansering någonsin med vår speltitel BackpackerTM tillsammans
med MAG Interactive AB. Spelet är redan lanserat i Sverige, Norge och
Danmark och vi har en fantastisk speltitel med en unik
marknadsposition på mobilmarknaden som vi tror kommer attrahera och
underhålla miljontals spelare världen över. Genom den planerade
kapitalanskaffningen kommer vi få de muskler som krävs för att kunna
skala upp verksamheten ytterligare. Detta kommer resultera i att vi
kan skapa fler speltitlar utifrån de spelidéer vi har vilket på sikt
kommer öka bolagets intäktsströmmar.

Emissionen i sammandrag

Teckningsperiod:
11 september - 2 oktober 2017
Teckningskurs:
6,40 SEK per aktie
Emissionsvolym:
Högst 2 030 000 aktier, motsvarande 12 992 000 SEK. Lägsta gräns för
emissionens genomförande är 1 218 000 aktier, motsvarande 7 795 200
SEK.

Värdering:
Cirka 34,1 MSEK pre-money
Minsta teckningspost:
1 000 aktier, motsvarande 6 400 SEK.
Första handelsdag:
Första dag för handel är beräknad till den 30 oktober 2017.
Teckningsförbindelser:
Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om
cirka 8,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 63 procent av emissionen.

Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel

Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och
anmälningssedel finns tillgängligt för nedladning på bolagets
(www.qiiwi.com/investor-relations), Aktietorgets (www.aktietorget.se)
och Aktieinvests (www.aktieinvest.se) respektive hemsidor.

Godkännande av notering

Qiiwi har godkänts för notering på Aktietorget under förutsättning att
bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om cirka 7,8 MSEK samt
uppnår Aktietorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare.
Första handelsdag är planerad till den 30 oktober 2017.

Investerarträffar

Bolaget kommer att presentera sin verksamhet vid ett flertal
investerarträffar under teckningsperioden. Intresserade investerare
uppmuntras att delta på dessa träffar och ta chansen att ställa
frågor direkt till nyckelpersoner hos Qiiwi. Investerarträffarna är
gratis för besökare och det bjuds normalt på lättare förtäring. Dock
krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

11 september | Stockholm

Plats och tid: Aktiedagen, Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm,
kl. 15.00

Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm

Presentationen livesänds på följande länk:
https://youtu.be/yK58yRpmbD4 för de som inte har möjlighet att se
presentationen på plats.

12 september | Stockholm

Plats och tid: Investerarlunch hos Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42
3tr i Stockholm, kl. 12.00 Arrangör: Aktietorget

Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se
20 september | Göteborg

Plats och tid: Investerarträff, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra
Hamngatan 56, kl. 18.00 Arrangör: InWest Corporate Finance

Anmälan: Via mail till anmalan@inwestcorp.se
25 september | Göteborg

Plats och tid: Aktiedagen, Svenska Mässsan lokal H1, Mässans Gata 24 i
Göteborg, kl. 10.45 Arrangör: Aktiespararna

Anmälan: Via webformulär på
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg

28 september | Alingsås

Plats och tid: Investerarträff, Bolagets lokaler vid Stora torget 3 E
i Alingsås, kl. 18.00 Arrangör: WeAreQiiwi Interactive

Anmälan: Via mail till VD Erik Dale Rundberg på erik@qiiwi.com
Filmade presentationer

Finwire TV har gjort en intervju med VD Erik Dale Rundberg som finns
att tillgå på länk: https://youtu.be/HRTx_IY4UTs.

Projektledare och emissionsinstitut

Bolaget har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare och
Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Erik Dale Rundberg Telefon: 0709-260 697 E-post: erik@qiiwi.com

Om WeAreQiiwi Interactive

Qiiwi är ett svenskt spelbolag med säte i Alingsås. Bolagets nuvarande
verksamhet startade 2012 och Bolaget har sedan dess utvecklat och
distribuerat ett 20-tal spel som tillsammans laddats ned cirka fem
miljoner gånger. Bolaget har en tydlig inriktning mot olika former av
kunskapsspel, innebärande att spelens koncept baseras på någon form
av problemlösning. Bolagets slogan är "Saving the World from
Stupidity".

VD Erik Dale Rundberg Telefon: 0709-260 697 E-post: erik@qiiwi.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/idag-inleds-teckni...
http://mb.cision.com/Main/16264/2343642/720557.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.