Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

WeAreQiiwi Interactive AB: Qiiwi Interactive: Delårsrapport kvartal 3 2017

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2017:
o Omsättning 2 167 TSEK (827 TSEK)
o Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -978 TSEK (-158 TSEK)
o Rörelseresultat (EBIT) -1 015 TSEK (-158 TSEK)
o Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,04 SEK)

Nio månader 1 januari - 30 september 2017:
o Omsättning 6 137 TSEK (2 858 TSEK)
o Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 151 TSEK (-1 403 TSEK)
o Rörelseresultat (EBIT) -1 157 TSEK (-1 405 TSEK)
o Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,35 SEK)

(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Antal utestående aktier var 5 324 000 st per 30 september 2017.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
o Backpacker™:

Norge: I mitten av augusti lanserades Backpacker™ i Norge och spelet
uppvisar sedan dess förväntade nyckeltal med en stadigt växande
spelarbas.

Mjuklanseringar/Soft-Launch: Backpacker™ lanserades i Kanada och
Irland för att utöka den engelskspråkiga Soft-Launchen till fler
länder. Speltiteln lanserades också i en Soft-Launch i Tyskland för
att utvärdera och kvalitetssäkra det tyska språket.

o Beslut om nyemission och notering på Aktietorget:
Styrelsen tog i mitten av augusti ett beslut om att genomföra en
nyemission i samband med en notering av Bolaget på AktieTorget.

o Start av teckningsperiod inför notering på Aktietorget:
Teckningsperiod i nyemissionen startades och löpte mellan 11 september
- 2 oktober. Under denna period presenterades bolaget vid ett flertal
tillfällen och Bolaget möttes av ett stort intresse.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
o Backpacker™ - global lansering:

Den 12 oktober startades lanseringen av Backpacker™ globalt vilket
innebär att speltiteln finns tillgängligt i samtliga världens länder
för nedladdning. Språk som speltiteln för tillfället har stöd för är
engelska, tyska, svenska, norska och danska. Den globala lanseringen
genomförs enligt plan tillsammans med publicisten MAG Interactive för
att växa spelets användarbas.

o Featured:
Backpacker™ var mellan den 12 oktober - 19 oktober Featured av Apple
och Google vilket innebär att speltiteln får en större exponering i
spelbutikerna. På App Store var Backpacker™ Featured i kategorin "New
Games We Love" i 28 länder, där USA, Storbritannien, Tyskland,
Kanada, Sverige, Norge och Danmark var några av länderna. På Google
Play var Backpacker™ Featured i kategorin "New and Updated Games" i
14 länder där Storbritannien, Tyskland, Australien, Sverige, Norge
och Danmark var några av länderna.

o Slutförande av teckningsperiod:
Styrelsen tog i mitten av augusti ett beslut om att genomföra en
spridningsemission i samband med noteringen av Bolaget på
Aktietorget. Teckningsperioden för emissionen löpte mellan den 11
september - 2 oktober. Emissionen om 13 MSEK tecknades till 148 MSEK
fördelat på cirka 2 350 konton, vilket motsvarar en täckningsgrad på
knappt 1 140 procent. Detta innebär att bolaget tillförs ca 11,9 MSEK
efter avdrag för noterings och emissionskostnader.

o Notering av bolaget på Aktietorget 13 oktober:
Den 13 oktober 2017, inlededs handeln i WeAreQiiwi Interactive ABs
("Qiiwi") aktie på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet QIIWI
och har ISIN-kod SE0010245373.

Utdrag från tredje kvartalets VD ord:

Ett intensivt och spännande kvartal

Det tredje kvartalet 2017 har varit ett intensivt och spännande
kvartal som präglats av ett fortsatt stort fokus på speltiteln
Backpacker™. Vi har även genomfört en noteringsprocess vilket ledde
till att vi den 13 oktober blev ett börsnoterat bolag på AktieTorget.

Under det tredje kvartalet landade intäkterna på 2 167 TSEK vilket är
en ökning med över 160% jämfört med samma

period föregående år. Intäkterna under det tredje kvartalet härleds
till ca 95% från speltiteln Backpacker™ där framförallt lanseringen i
Norge i mitten av augusti i paritet med fortsatta
marknadsföringsinsatser i Sverige och Danmark varit bidragande
orsaker till intäkterna. Perioden har även präglats av ett intensivt
optimeringsarbete gällande Backpacker™ för att kunna gå vidare till
att starta den globala lanseringen. Detta innebär t ex att speltiteln
har uppdaterats för att förbättra nyckeltal som identifierats på
specifika marknader.

Backpacker™ Globalt lanserat och Featured

Det är med tanke på nämnt optimeringsarbete kring Backpacker™
glädjande att vi den 12 oktober 2017 startade den globala lanseringen
av speltiteln tillsammans med MAG Interactive. I samband med den
globala lanseringen blev vi "Featured" av Apple och Google vilket
innebär att speltiteln fick extra exponering och synlighet i
butikerna. Detta bidrar till fler organiska nedladdningar då många
letar efter nya spel på butikernas startsidor. Detta är första gången
en speltitel från Qiiwi blir "Featured" av Apple och Google och vi
ser detta som en stor kvalitetsstämpel. Det släpps ca 3000 spel varje
vecka och Backpacker™ blev utvald som en av 20. Detta ökar även
sannolikheten för att framtida speltitlar från Qiiwi får extra
synlighet och uppmärksamhet av Apple och Google.

Att vi lyckats nå fram till att starta den globala lanseringen har
inneburit ett rejält uppsving i antalet registrerade spelare och

per den 6 november 2017 hade ca 736 000 spelare skapat ett konto i
Backpacker™. Vi arbetar nu vidare tillsammans med MAG Interactive för
att växa spelarbasen avsevärt större över tid. När den globala
lanseringen nu har löpt ett antal veckor har vi fått ett bra
analysunderlag för att ytterligare optimera speltiteln vilket skall
bidra till att skapa högre lönsamhet på de nya marknaderna.

Spännande framtid

Det är en mycket spännande fas som vi nu befinner oss i. Att vi
påbörjat den globala lanseringen av Backpacker™ innebär att en stor
milstolpe har nåtts och ny typ av arbete för speltiteln har tagit sin
fart för att växa spelarbasen på nya marknader och nå god lönsamhet i
speltiteln.

Vi ser även goda möjligheter att kunna addera ytterligare
intäktsströmmar till bolaget genom att skapa fler speltitlar inom
genren "Ord och Hjärngympa". Inom denna genre har vi ett flertal
idéer som vi vill förverkliga och under kvartal tre har vi arbetat
med projektering för en av dessa idéer. Vårt mål är att under
november starta utvecklingen av denna speltitel för att ha den redo
att lanseras i en Soft-Launch/Mjuklansering under kvartal ett 2018.
Utvecklingsperioden för denna typ av speltitlar är betydligt kortare
jämfört med t ex Backpacker™. På detta sätt kan vi öka bolagets
intäktsströmmar samtidigt som vi fortfarande kan hålla det fokus som
krävs för Backpackers vidareutveckling. Med den kunskap och
erfarenhet vi skapat via Backpacker-projektet tror vi oss kunna nå
stor framgång med de spelidéer vi har och som nu kan förverkligas med
tanke på att noteringen är genomförd. Att noteringsprocessen är
färdig innebär också att fler resurser kan fokusera på vår
kärnverksamhet.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och
Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har
sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de
är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets
slogan är "Saving the World from Stupidity"

Denna information är sådan information som WeAreQiiwi Interactive AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-07.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/qiiwi-interactive-...
http://mb.cision.com/Main/16264/2384427/747370.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.