Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-22

WeSC AB: Åtgärder 2018 skapar förutsättningar för tillväxt och förbättrat resultat för 2019

Perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 34,2 MSEK (82,9).
· Bruttomarginalen uppgick till 21,9 procent (31,4).
· Rörelseresultatet uppgick till -30,3 MSEK (-47,5).
· Resultat efter skatt uppgick till -3,0 MSEK (-60,9), motsvarande
-0,01 SEK per aktie (-0,39).

· Eget kapital uppgick till -10,9 MSEK (-42,1), motsvarande -0,02
SEK (-0,16) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ
(neg) i koncernen och 65,7 procent (46,2) i moderbolaget.

· Periodens kassaflöde uppgick till 4,1 MSEK (-5,9). Koncernens
likvida medel uppgick till 6,3 MSEK den 31 december 2018 (2,1).

· Bolaget har inga outnyttjade kreditutrymmen per den 31/12 2018
(7,5).

Fjärde kvartalet 1 oktober 2018 - 31 december 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 8,6 MSEK (9,6).
· Bruttomarginalen var negativ (neg).
· Rörelseresultatet uppgick till -8,8 MSEK (-18,8).
· Resultat efter skatt uppgick till -9,8 MSEK (-25,4), motsvarande
-0,02 SEK (-0,11) per aktie före/efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

· Rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB är nu
avslutad och ackordet fastställdes under Q4 2018. Ackordsvinsten
uppgick totalt till 6,6 MSEK inkluderat både offentligt och
frivilliga ackord. WeSC har i slutet av 2018 genomfört en mindre
riktad nyemission om cirka 9 mkr efter emissionskostnader.

· På grund av rekonstruktionen har bolaget under 2018 haft
produktionsproblem vilket har orsakat sena och ofullständiga
leveranser. Detta sammantaget har påverkat bolagets försäljning och
bruttomarginaler negativt.

· Bolaget har under hela 2018 arbetat med att ytterligare minska
kostnaderna. Detta har genererat en total kostnadsminskning med 33 %
(21,9 MSEK) 2018 jämfört med 2017. Hänsyn är tagen till avyttringen
av dotterbolaget The Shirt Factory som skedde i juni 2017. Åtgärdena
förväntas få full effekt 2019. Bolaget går därmed in i 2019 med en
betydligt lägre kostnadsmassa och bättre förutsättningar för
lönsamhet.

· Som en konsekvens av tidigare utmaningar med produktionen har
bolaget bytt leverantörer avseende 50 % av produktionsvolymerna inför
våren 2019. Det förväntas påverka såväl leveranser som
bruttomarginaler positivt. Leveranser av vår- och sommarkollektionen
2019 pågår nu utan större avvikelser.

· Införsäljning av höst- och vinterkollektionen 2019 är nu i
slutskedet och bolaget har hållit säljmöten samt varit representerat
på mässor i New York, Las Vegas, Berlin och Köpenhamn. Kollektionen
har mottagits väl, responsen har varit positiv och har lett till
ökade förordernivåer framförallt i Nordamerika.

· Ytterligare ett nytt licensavtal avseende accessoarer i
Nordamerika har ingåtts med Concept One Accessories som kommer att
lanseras våren 2020. Från 2019 har bolaget för avsikt att redovisa
siffror avseende våra licenstagares försäljning. Dessa visar såväl
synlighet av varumärket samt ger en mer korrekt bild av varumärkets
omsättning på marknaden.

VD har ordet

"Efter den lyckade flytten av design- och produktionsfunktionerna till
vårt New York kontor har vi blivit mer effektiva samtidigt som vi
skapat förutsättningar för förbättrade bruttomarginaler inför 2019.
Våra samarbeten med bolagets licenstagare utvecklas enligt plan och
kommer att få ytterligare effekt under 2019. Detta tillsammans med
vårt nya avtal med Concept One, som lanseras våren 2020 gör att vi
känner oss stärkta i vår licensstrategi. Samtidigt får vi positiva
indikationer avseende införsäljningen av årets höst/vinter
kollektion. Efter en tids nedåtgående trend ser nu bolaget en
tillväxt för 2019 om än utifrån från låga nivåer", säger bolagets VD,
Joseph Janus

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wesc-ab/r/atgarder-2018-skapar-forutsattninga...
https://mb.cision.com/Main/2578/2769381/1011956.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.