Du är här

2017-05-23

WeSC AB: Delårsrapport 1, 1 januari 2017 - 31 mars 2017

Fortsatt positionering mot bättre varuhus- och multibrand butikskedjor

Perioden 1 januari - 31 mars 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 34,7 MSEK (38,7).
· Bruttomarginalen uppgick till 33,9 procent (44,4).
· Rörelseresultatet uppgick till -11,0 MSEK (-8,7).
· Resultat efter skatt uppgick till -13,6 MSEK (-10,5), motsvarande
-0,12 SEK per aktie (-0,16).

· Eget kapital uppgick till -22,2 MSEK (-4,8), motsvarande -0,19 SEK
(-0,07) per aktie. Soliditeten uppgick till -23,8 procent (-3,8).

· Periodens kassaflöde uppgick till -6,6 MSEK (-2,9). Koncernens
likvida medel uppgick till 1,4 MSEK den 31 mars 2017 (2,3). Bolaget
har totalt outnyttjade kreditutrymmen om 15,1 MSEK (14,4).

Väsentliga händelser under perioden och efter periodens utgång

· Tillsättandet av ny VD Joseph Janus har rustat verksamheten med
ett starkt säljfokus.

· Fortsatt fokus på att förbättra lönsamheten genom ny
inköpsstrategi, byte av producenter och betydande åtstramning av
bolagets operationella kostnader.

· Bruttomarginalen under kvartalet har påverkats negativt av
utförsäljning av lager till outlet och andrahandsmarknader.

· Under april har bolaget inlett avvecklingen av befintlig
verksamhet i UK.

· Bolagets verksamhet i UK kommer fortsättningsvis att drivas genom
agent med syfte att nå marknadsmässiga marginaler.

· Bolagets huvudägare arbetar löpande både internt som externt med
att säkerställa koncernens finansieringsbehov.

VD har ordet

För koncernen gäller det att överleva i en tid av stark förändring.
Skiftet från en distributörsdriven verksamhet till en sedvanlig
wholesale struktur har möjliggjort för koncernen att tydliggöra
framtidens behov av organisation såväl som kundsegment. Inför
kommande införsäljning av höst -och vinterkollektionen står bolaget
väl rustat med ny prismodell, nya producenter och en inriktning mot
ett bredare wholsesale segment.

YTTERLIGARE INFORMATION LÄMNAS AV:

Aktieägarfrågor: Styrelseordförande, Theodor Dalenson, +46 8 545 01750
Verksamhetsfrågor: VD Joseph Janus +1 917 826 4031

Informationen i denna delårsrapport är sådan som WeSC AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna
information lämnades för offentliggörande den 23 maj 2017 kl 09:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/delarsrapport-1--1-januari-2017---31...
http://mb.cision.com/Main/2578/2271479/678235.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.