Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

WeSC AB: Fortsatt ökad omsättning, förbättrade marginaler och lägre kostnader

Stockholm, Sverige, 19 augusti 2019

Perioden 1 januari 2019 - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 18,3 MSEK (14,4).
· Bruttomarginalen uppgick till 42,6 procent (34,0).
· Rörelseresultatet uppgick till -8,9 MSEK (-17,4).
· Resultat efter skatt uppgick till -9,4 MSEK (9,7), motsvarande
-0,02 SEK per aktie (0,03).

· Eget kapital uppgick till -21,8 MSEK (-3,6), motsvarande -0,03
SEK (-0,01) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ
(neg) i koncernen och 42,6 procent (80,5) i moderbolaget.

· Periodens kassaflöde uppgick till 9,5 MSEK (0,1). Koncernens
likvida medel uppgick till 15,9 MSEK den 30 juni 2019 (2,4).

Andra kvartalet 1 april 2019 - 30 juni 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 6,6 MSEK (5,1).
· Bruttomarginalen uppgick till 37,9 procent (54,9).
· Rörelseresultatet uppgick till -6,2 MSEK (-8,2).
· Resultat efter skatt uppgick till -8,2 MSEK (18,9), motsvarande
-0,01 SEK (0,05) per aktie före/efter utspädning.

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

· Försäljningen i andra kvartalet ökar med närmare 30 % jämfört med andra kvartalet 2018. För första halvåret 2019 har försäljningen ökat med 27 % jämfört med samma period föregående år. Försäljningsökningen kommer från den Nordamerikanska marknaden där vi ser en fortsatt positiv tillväxttrend och förbättrade marginaler.

· Genom våra licenspartners har ytterligare varumärkesomsättning
genererats under Q2 om ca 2,8 MSEK. För första halvåret 2019 hamnade
varumärkesomsättningen på 6,6 MSEK. Denna försäljning genererade
licensintäkter i ett av dotterbolagen i USA vilken är inkluderad i
bolagets redovisning.

· Bruttomarginalen för första halvåret 2019 är högre än motsvarande
period föregående år och det arbete som gjorts avseende bolagets
inköp börjar visa på avsedd effekt.

· Införsäljning av vår- och sommarkollektionen 2020 har påbörjats
under kvartalet och säljmöte har hållits i New York. Bolaget kommer
vidare att vara representerat med nämnd kollektion på mässor i New
York och Las Vegas under Q3 2019. Responsen från kunder och partners
har hittills varit positiv.

· Bolaget beslutade den 28 juni om en emission av aktier och
teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras 50 MSEK.
Företrädesemissionen är garanterad till 90 %. Beslutet förutsätter
godkännande vid extra bolagsstämma som planeras hållas den 19 augusti
2019.

· Som en del av den föreliggande företrädesemissionen har bolaget
ingått ett avtal avseende ett brygglån om 15 MSEK som erhållits den
28 juni 2019. Brygglånet säkerställer det kortfristiga
rörelsekapitalbehovet.

VD har ordet

Vår grossistverksamhet i Nordamerika fortsätter att växa. Den totala
försäljningen i bolaget har ökat med 30 % jämfört med andra kvartalet
2018 och för första halvåret 2019 ökade försäljningen med 27% jämfört
med första halvåret 2018. Ökningen är främst driven av den fortsatta
tillväxten på den Nordamerikanska marknaden. Bruttomarginalerna
fortsätter att växa under första halvåret 2019 jämfört med samma
period föregående år, detta genom det arbete som gjorts för
effektivare inköp och leveranser. Våra Nordamerikanska licenspartners
visar också tillväxt och har genererat 6,6 MSEK i
varumärkesomsättning för första halvåret 2019. Hittills har responsen
på kollektionen för våren/sommaren 2020 varit positiv från våra
grossistkunder och detaljhandelspartners, vi befinner oss just nu i
mitten av försäljningsperioden för vår/sommar 2020 och presenterar
kollektionen på mässa i Las Vegas och kommer även att vara
representerade på en mässa i New York inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 augusti 2019 klockan 08.30 CET.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie
handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är G&W
Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: ca@gwkapital.se,
www.gwkapital.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/wesc-ab/r/fortsatt-okad-omsattning--forbattra...
https://mb.cision.com/Main/2578/2883617/1091856.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.