Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-14

WeSC AB: WeSC AB (publ) genomför försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget The Shirt Factory AB i enlighet med beslu...

WeSC AB (publ) har, som tidigare kommunicerats, upptagit ett lån från
ett konsortium om totalt 28 MSEK. Som säkerhet för lånet har aktierna
i The Shirt Factory AB pantsatts.

Vid årsstämman den 23 maj 2017 beslutades att godkänna överlåtelsen av
aktierna i The Shirt Factory AB till konsortiet för en köpeskilling
motsvarande lånebeloppet jämte upplupen ränta per dagen för
överlåtelse. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade
Leo-lagen, får inte ett publikt aktiebolag överlåta aktier i ett
dotterbolag till, bland annat, styrelseledamöter i koncernbolag, utan
att överlåtelsen har godkänts av bolagsstämman i det publika bolaget.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman. Bolagsstämmans beslut fattades enhälligt.

Samtliga aktier i The Shirt Factory AB har nu avyttrats i enlighet med
villkoren i låneavtalet till konsortiet och dagen för tillträde har
satts till den 30 juni 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50
50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50
00

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 16:30 CET.

Kort om Bolaget
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på First North Premier och
bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503
015 50.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc-ab--publ--genomfor-forsaljning-...
http://mb.cision.com/Main/2578/2307898/700515.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.