Du är här

2017-09-11

WeSC AB: WeSC AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Antalet aktier i WeSC AB (publ) ("WeSC" eller "Bolaget") kommer genom
emissionen att öka från 114 882 751 aktier till 222 695 988 aktier
och Bolaget tillförs därmed cirka 27 MSEK före emissionskostnader.

Sammanlagt tecknades 107 813 237 aktier, varav 63 471 237 aktier
tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 55
procent av antalet erbjudna aktier. Vidare tecknades 24 342 000
aktier, motsvarande cirka 21 procent av antalet erbjudna aktier, utan
stöd av teckningsrätter. Slutligen tecknades 20 000 000 aktier, eller
cirka 17 procent av antalet erbjudna aktier, utan stöd av
teckningsrätter av emissionsgarant. Nyemissionen som därmed tecknades
till cirka 93 procent kommer att öka Bolagets aktiekapital med cirka
SEK 9 744 505 till cirka SEK 20 127 976. Av tecknade aktier har SEK
12 787 560 betalts via kvittning av fordran.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas
aktier i enlighet med de principer som anges i det prospekt som
upprättats med anledning av företrädesemissionen och är daterat den 8
augusti 2017. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier
utan stöd av teckningsrätter beräknas skickas omkring den 12
september 2017.

Så snart emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda
tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya
aktier. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter har
registrerats hos Bolagsverket den 4 september 2017. Aktier som
tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos
Bolagsverket omkring den 15 september 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50
50 00

Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50
00

Denna information är sådan information som WeSC AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11 september 2017 kl. 17:40 CET.

Kort om Bolaget
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom
segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under
varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på First North Premier och
bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503
015 50.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i WeSC. Detta pressmeddelande
får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig
direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt-,
registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras
eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna
anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller
enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA, eller
tillämplig lag i annat land, och får därför inte erbjudas eller
säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare
prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wesc-ab/r/wesc-ab--publ--offentliggor-utfall-a...
http://mb.cision.com/Main/2578/2344359/720992.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.