Du är här

2017-05-30

West Atlantic AB (publ): Delårsrapport perioden januari - mars 2017

Januari - Mars

* Stark tillväxt genom ytterligare intäkter från B737 genererade via det nya
kontraktet med Royal Mail. Tillväxten uppgick till 21,0 % jämfört med samma
period föregående år.
* EBITDA uppgick till 30,7 Mkr (4,1) motsvarande en marginal om 7,8 % (1,3).
* Resultat per aktie -0,54 kr (-1,70).
* Ökade kostnader för underleverantörer, till följd av försenade
flygplansleveranser.
* Leverans togs av ett B737-400-flygplan via ett långsiktigt operationellt
leasingavtal.

Finansiell information&nyckeltal för Koncernen

---------------------------------------------------------------------------------------------
| Alla siffror är angivna i Mkr, om inte annat anges nedan jan - mar jan - mar jan - dec |
| 2017 2016 2016 |
| Finansiella mått* |
| Intäkter 392,0 323,9 1 320,4 |
| Intäktstillväxt 21,0% -2.4% -6.3% |
| EBITDA 30,7 4,1 127,5 |
| EBITDA - marginal (%) 7,8% 1,3% 9,7% |
| Periodens resultat -14,4 -36,1 -81,8 |
| Likivida medel inkl ej utnyttjad checkräkningskredit 114,2 188,0 160,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,6 -13,9 240,1 |
| Resultat per aktie före utspädning (kr) -0,54 -1,70 -3,03 |
| Räntebärande nettoskuld / EBITDA** 4,6 5,3 5,1 |
| Räntetäckningsgrad** 2,4 2,2 2,1 |
| Soliditet 7,1% 11,0% 8,2% |
| Totala tillgångar 1 291,5 1 379,8 1 276,8 |
| |
| Operationella mått* |
| Regularitet 99,3% 98,2% 99,0% |
| Utförda flygningar 5 891 6 018 23 200 |
| Flygplan i trafik (inkl. wet-lease) 44 48 40 |
| Antal genomsnittsanställda 466 499 477 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rapporten kan hämtas i sin helhet på http://www.westatlantic.eu/

För ytterligare information, kontakta:

CEO, Fredrik Groth, +46 (0) 10-452 97 09
CFO, Magnus Dahlberg, +46 (0) 10-452 95 49

Om West Atlantic

West Atlantic är en ledande leverantör av fraktflygslösningar i Europa. West
Atlantic erbjuder huvudsakligen fraktflygslösningar till europeiska NMO:s
samt fraktflygkapacitet till Global Integrators och Freight Forwarders.
Bolaget har ett väletablerat geografiskt nätverk, som opereras av en
flygplansflotta om 48 kundanpassade flygplan, majoriteten av dessa är
helägda. West Atlantic grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
Verksamheten bedrivs i större delen av Europa och 2015 hade West Atlantic 477
anställda. Under 2016 rapporterade West Atlantic intäkter om 1 320 Mkr och
EBITDA om 128 Mkr.

West Atlantic AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

WAG Delårsrapport Q1, 2017
http://hugin.info/160193/R/2108506/800837.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: West Atlantic AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.