Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Wiema: Vinstvarning - Öppet brev från styrelsen Wiema AB

När vi vid den extra bolagsstämman den 19 april 2017, valdes in i
styrelsen så skedde de under helt andra förutsättningar än de vi nu
har blivit medvetna om. Vi upplever alla fyra att vi har blivit förda
bakom ljuset när det gäller hur främst likviditeten i Wiema och dess
dotterbolag är.

De finaniseringslöften som majoritetsägaren utlovat gång på gång har
uteblivit och den information som vi delgetts har varit vilseledande.
Wieninvest har skjutit till vissa medel till Wiema, men dessa medel
har i främsta hand används till löneutbetalningar.

Styrelsen gör bedömningen att koncernens kortfristiga skulder uppgår
till närmare 14,5 MSEK per den 31/5, medan omsättningstillgångarna
uppgår till drygt 8 MSEK. Kortfristiga skulder som fallit till
betalning den 31/5, bedöms kunna vara närmare 9 MSEK, varav ca 2,5
MSEK är tvistiga. Idag saknas minst 9 MSEK för att kunna betala de
skulder som fallit till betalning idag, då ca 2,5 MSEK återfinns i
Implantatlagret som bolaget inte kan sälja pga av tvisten med
Integrum AB, den tidigare ägaren till Brånemark Integration AB. Det
kommer att behövas ytterligare minst 10 MSEK för att få Wiema till
att nå break-even, vilket bedöms ta minst ett år.

Det totala egna kapitalet som bör tillskjutas i början av juli, efter
hållen stämma, bedöms ligga i storleksordningen 20 MSEK, och det kan
uppnås genom en kombination av ackord och riktad nyemission inklusive
kvittning av fordran från större aktieägare samt större
fordringsägare.

Det har också kommit till vår kännedom att det finns en konflikt
mellan den tidigare majoritetsägaren och den nuvarande. Styrelsen
beklagar inför alla aktieägare leverantörer och partners om det låsta
och svåra läget, men är övertygad om att Wiemas två affärsområden,
Implantat respektive Individuell Protetik, ligger i absoluta
framkanten och har goda möjligheter på den globala dentalmarknaden.
Tvisten mellan huvudägaren, Wiema på ena sidan och Integrum AB på
andra sidan, bör också lösas inom kort för alla parters bästa.

Jerry Wiener entledigas med omedelbar verkan, från sitt konsultuppdrag
som strategisk rådgivare. Detta konsultavtal har styrelsen inte
tidigare fått kännedom om. Detta avtal som tecknades mellan Bolaget
och JW, redan 2016-03-30. Vi tackar Jerry Wiener för det viktiga
arbete som han tidigare bidrog med under 2016 och i början av 2017.

Styrelsen kommer att verka för att med hjälp av extern oberoende
rådgivare, i form av rekonstruktör, advokat eller managemenkonsult,
arbeta fram ett objektivt och kraftfullt handlingspaket, som skall
läggas fram på stämman den 30/6, så att alla aktieägare kan ställning
till bolagets framtid, oavsett vilket förslag som presenteras, såvida
inte denna, ännu icke-anlitade externa aktör, anser att det är bättre
att omgående ansöka om rekonstruktion vid Helsingborg Tingsrätt.

Styrelsen vill på detta sätt öppna upp för en ny, hårt arbetande och
långsiktig, Investor som har möjlighet att komma in i bolaget, ta
ordförandeposten, och styra det framtida arbetet med ny energi, och
vara objektiv och neutral gentemot tidigare stora ägare i bolaget,
och på så sätt ta bättre vara på bolagets potential och därmed vara
en bättre garant gentemot övriga aktieägare, som tidigare har haft
svårt att påverka bolagets utveckling, och känt missnöje med hur
bolaget har styrts. Samtliga medlemmar i styrelsen sitter kvar till
ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2017. Stämman kommer att utlysas
inom kort. Styrelseledamoten Sofi Häckter, tillika VD, lämnar även
sitt VD-uppdrag på bolagsstämman den 30 juni. Men vi vill med detta
förklara att samtliga medlemmar i styrelsen ställer sina platser till
förfogande vid den ordinarie bolagsstämman den 30 juni 2017.

Styrelsen, Wiema AB
Victoria Tiblom
Sofi Häckter
Patrik Johansson
Henrik Werner

Denna information är insiderinformation som Wiema AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 31 maj 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/wiema/r/vinstvarning--oppet-brev-fran-styrelse...
http://mb.cision.com/Main/11626/2277553/682097.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.