Du är här

2017-08-18

Wifog: Kompletterande information Wifog Holding

KOMPLETTERANDE INFORMATION WIFOG HOLDING

Med anledning av tidigare pressreleaser avseende framgångsrikt stängd emission om 30 miljoner kronor och därtill förseningar i registrering och därmed förknippad likviditetssituation så vill styrelsen ge följande kompletterande information.

Bolagets likviditetskris som meddelades i pressmeddelande den 11 augusti 2017 har bestått i att sedan juli sakna medel för att betala skulder och räkningar som planerat. De som är berörda av förseningen har i möjligaste mån vidtalats och accepterat densamma. De försenade betalningarna rör i huvudsak nominellt belopp och ränta för de konvertibler som förfallit som ett mindre antal leverantörsfakturor. Den mest akuta situationen har avhjälpts med inkommande medel från verksamheten och kortfristiga lån.Till skillnad från den fördelning av de 30 miljoner kronor som tecknats och pressmeddelades den 25 juli 2017 avser ca 24 miljoner kronor kvittning av skulder och 6 miljoner kronor kontant betalning. Skälet till skillnaden av fördelningen är ett räknefel och inte en förändring. Den kontanta del som vållar förseningen motsvarar en kontantdel på ca 5 miljoner kronor som inte erlagts på grund av tekniska skäl och styrelsen har erhållit försäkringar om att pengarna skall vara bolaget tillhanda under nästa vecka och därmed avses registrering och slutliga stegen i emissionen kunna genomföras under nästa vecka. Om förseningen tar längre tid än förväntat avser bolaget upp ytterligare lån för att säkerställa att betalningar kan göras. Långt gångna diskussioner pågår med både banker och aktieägare som uttalat vilja att ställa upp för att täcka upp kapitalbehovet.

Uppdatering kring rörelsekapitalsituationen som pressmeddelades den 18 maj 2017
För det fall emissionen inte registreras under nästa vecka räcker rörelsekapitalet till den 30 september 2017 och om den genomförs som planerat så skall rörelsekapitalet räcka till dess bolaget uppnått positivt kassaflöde under första kvartalet av 2018.

Stockholm 2017-08-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com mailto:ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com http://investor.wifog.com .

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl 08:15.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2017-08-18.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20851

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsid är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölja av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.