Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-25

Wifog: Wifog stänger den riktade emissionen på 30 miljoner kronor

WIFOG STÄNGER DEN RIKTADE EMISSIONEN PÅ 30 MILJONER KRONOR

Teckningsperioden för den tidigare aviserade riktade emissionen till kursen 2,50 kronor per aktie i Wifog Holding AB (publ), med stöd av bemyndigande av från årsstämman den 23 maj 2017, har nu stängts. Teckning har erhållits på totalt på 12 000 000 antal aktier och kommer att tillföra Bolaget 30 000 000 kronor i kapital och öka Bolagets aktiekapital med 22 870 587,212865 kronor.

Bakgrund och motiv för emissionen
Styrelsen har vidtalat större investerare samt en utvald grupp av professionella investerare med för verksamheten långsiktiga och kompetenta investerare och har därför valt att avvika från övriga aktieägares företrädesrätt, se lista på tecknare i Bilaga 1. Av emissionsbeloppet kommer 26,8 miljoner kronor att kvittas mot skulder och resterande 3,2 miljoner kronor kommer att erläggas kontant. Emissionen genomförs för att återbetala förfallen lånelikvid samt ränta för konvertibellånet och dessutom finansiera framtida rörelsekapitalbehov under 2017. Teckningskursen baseras på Bolagets genomsnittliga volymviktade aktiekurs under juni månad vilken uppgår till 2,68 kronor innebärande en rabatt om 6,7 % jämfört med den beslutade teckningskursen 2,50 kronor per aktie.

Stockholm 2017-07-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com mailto:ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com http://investor.wifog.com .

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2017 kl 13:00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Wifog Pressrelease 2017-07-25.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20756
Wifog Bilaga 1.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20757

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsid är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölja av digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.